Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 24.04.2014 do 30.04.2014
 
30.04.2014
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej S-5"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : Budowa stacji uzdatniania wody SUW w istniejacej hali produkcji pieczarek (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej S-5"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : Budowa stacji uzdatniania wody SUW w istniejacej hali produkcji pieczarek (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatu szacunkowego dla gruntów położonych w Pszczyn przy ul. Batorego, ul. Skowronków, ul. Rybnickiej i ul. Żorskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatu szacunkowego dla gruntów położonych w Pszczyn przy ul. Batorego, ul. Skowronków, ul. Rybnickiej i ul. Żorskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.062.2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 20 maja 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 13 maja 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.04.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego na wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość lokalu mieszkalnego nr 9/2, w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 9
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego na wykonania projektu podziału na lokale budynku położonego w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 24
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 9_Lista podmiotów"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik nr 8_Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 8_Uzasadnienie uchwały"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.04.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dot. zmiany Statutu Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dot. zmiany Statutu Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dot. zmiany Statutu Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dot. zmiany Statutu Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: wynik zapytania o cenę dla zamówienia dokumentacji projektowej na remont odwodnień dróg gminnych oraz przepustów pod drogami gminnymi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego na wydzielenie podziału nieruchomości położonej w Studzionce przy ul. Henryka Jordana
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 6 w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 6 w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2013.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2013.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2013.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zestaw sprawozdań wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.04.2014
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Żłobka Miejskiego w Pszczynie za rok 2013
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki dla zamówienie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Gerberów w Łące
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyniki dla zamówienie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Gerberów w Łące
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej 500zł za I kwartał 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ewidencja udzielonych i cofnietych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych"
Dotyczy dokumentu: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ewidencja udzielonych i cofnietych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
24.04.2014
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatu szacunkowego dla gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Targowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "PYTANIA i ODPOWIEDZI (1)"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na rok 2013 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia