Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 08.05.2014 do 14.05.2014
 
14.05.2014
Dotyczy dokumentu: Wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego ul. Przybosia w Łące
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowcych i Narkomanii za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 8.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody (...)w Pszczynie przy ul. Polne Domy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody (...)w Pszczynie przy ul. Polne Domy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji zasilającej Wytwórnię Mas Bitumicznych w gaz propan-butan (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji zasilającej Wytwórnię Mas Bitumicznych w gaz propan-butan (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kl (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kl (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.05.2014
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania w sprawie zamówienia tonerów, tuszy, głowic do drukarek
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja Burmistrza Pszczyny
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja Burmistrza Pszczyny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oferta"
Dotyczy dokumentu: Informacja Burmistrza Pszczyny
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oferta
Dotyczy dokumentu: Informacja Burmistrza Pszczyny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
12.05.2014
Dotyczy dokumentu: Wykaz podmiotów, którym w roku 2013, w zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz opłaty adiacenckiej udzielono ulg, w kwocie ..
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz podmiotów, którym w roku 2013, w zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz opłaty adiacenckiej udzielono ulg, w kwocie ..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 19 maja 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę dwóch placów zabaw w Studzionce i Brzeźcach oraz medernizację dwóch placów zabaw w Pszczynie przy ul. Maków i ul. Hetmańskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci rozdzielczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu i docieplenie ścian zewnętrzych w budynku zaplecza sportowego LKS Wisła Wielka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
09.05.2014
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Macieja Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 30 kwietnia 2014 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Macieja Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 30 kwietnia 2014 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie radnego M. Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Macieja Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 30 kwietnia 2014 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "zapytanie radnego Macieja Stiebera złożone w okresie międzysesy.pdf" na "Zapytanie radnego Macieja Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 30 kwietnia 2014 r.pdf"
 
08.05.2014
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Macieja Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 30 kwietnia 2014 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.4.061.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 22 kwietnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 0012.4.061.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 22 kwietnia 2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.4.061.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 22 kwietnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 0012.4.061.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 22 kwietnia 2014 r.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na rok 2013 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia