Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 14.05.2014 do 20.05.2014
 
20.05.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę dwóch placów zabaw w Studzionce i Brzeźcach oraz medernizację dwóch placów zabaw w Pszczynie przy ul. Maków i ul. Hetmańskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę dwóch placów zabaw w Studzionce i Brzeźcach oraz medernizację dwóch placów zabaw w Pszczynie przy ul. Maków i ul. Hetmańskiej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ - zmiana treści informacja dla WYKONAWCÓW"
 
19.05.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.064.2014 wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 13 maja 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.064.2014 wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 13 maja 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 64 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 13 maja 2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.064.2014 wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 13 maja 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.063.2014 posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu i docieplenie ścian zewnętrzych w budynku zaplecza sportowego LKS Wisła Wielka
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu i docieplenie ścian zewnętrzych w budynku zaplecza sportowego LKS Wisła Wielka
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "PYTANIA i ODPOWIEDZI(1).doc"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu i docieplenie ścian zewnętrzych w budynku zaplecza sportowego LKS Wisła Wielka
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik PYTANIA i ODPOWIEDZI(1).doc
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu i docieplenie ścian zewnętrzych w budynku zaplecza sportowego LKS Wisła Wielka
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "PYTANIA i ODPOWIEDZI(1).doc"
 
16.05.2014
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXXVII/479/13 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce 1623/1 w Łące
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce 1623/1 w Łące
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce nr 1623/1 obręb 0005 w Łące (...)"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.05.2014
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 22 maja 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 22 maja 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice – etap II
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Jankowicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie GEODEZJA-służebność gruntu - Pszczyna, ul. Targowa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Łące przy ul. Jeziornej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pszczyny uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/285/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/513/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie współpracy pomiędzy miastem Pszczyna, a miastem Wałbrzych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
14.05.2014
Dotyczy dokumentu: Wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego ul. Przybosia w Łące
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowcych i Narkomanii za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 8.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody (...)w Pszczynie przy ul. Polne Domy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody (...)w Pszczynie przy ul. Polne Domy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji zasilającej Wytwórnię Mas Bitumicznych w gaz propan-butan (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji zasilającej Wytwórnię Mas Bitumicznych w gaz propan-butan (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kl (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kl (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia