Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 05.06.2014 do 11.06.2014
 
11.06.2014
Dotyczy dokumentu: Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.06.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu niegraniczonego na:"Konserwacja i remont odwodnienia dróg gminnych oraz przepustów pod drogami gminnymi"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ul. Orlej w Wiśle Małej" "
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.4.063.2014 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 maja 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
09.06.2014
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 11.00
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 11.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego na wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu administracyjnym nieruchomości w Bielsku-Białej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ul. Orlej w Wiśle Małej" "
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zał. nr 9.1. przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu niegraniczonego na:"Konserwacja i remont odwodnienia dróg gminnych oraz przepustów pod drogami gminnymi"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu niegraniczonego na:"Konserwacja i remont odwodnienia dróg gminnych oraz przepustów pod drogami gminnymi"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogloszenie przetargu niegraniczonego na:"Przebudowa ul. Chochółki w Pszczynie na odcinku od posesji nr 25a do wysokości zjazdu do stawu GPW, długości 196mb"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 10_Dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu: Ogloszenie przetargu niegraniczonego na:"Przebudowa ul. Chochółki w Pszczynie na odcinku od posesji nr 25a do wysokości zjazdu do stawu GPW, długości 196mb"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącgo zmiany uchwały o utworzeniu jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie-statut
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącgo zmiany uchwały o utworzeniu jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie-statut
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącgo zmiany uchwały o utworzeniu jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie-statut
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
06.06.2014
Dotyczy dokumentu: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie SG.120.1.135.2014"
Dotyczy dokumentu: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
05.06.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0002.042.2014 sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 22 maja 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ul. Orlej w Wiśle Małej" "
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ul. Orlej w Wiśle Małej" "
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ul. Musioła w Pszczynie"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki dla zamówienie dokumentacji projektowej przebudowy płyty Rynku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rada Nadzorcza Spółki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy "
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 9_Grupa kapitałowa"
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 8_Zobowiązanie gwarancyjne"
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załacznik nr 8_Zobowiązanie gwarancyjne
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik nr 5_Wykaz osób"
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik nr 4_Wykaz wykonanych robót"
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załacznik nr 4_Wykaz wykonanych robót
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik nr 1_Formularz oferty"
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik nr 1_ Formularz oferty
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu"
Dotyczy dokumentu: "Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej , Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury tech. w tym kan. deszczowej, sieci elektroenerg., ośw. ulicznego, teletech., zjazdów do posesji-etapII ul. Jaworowa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 12_Dokumentacja projektowa_konstrukcja fundamentów wiaty przystankowej"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11_STWiORB"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 10Tabela elementów rozliczeniowych"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 3.06.2014 r. dotyczące korzystania z boisk szkolnych w godzinach pozalekcyjnych i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia