Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 29.06.2014 do 05.07.2014
 
04.07.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsca do zatrzymywania się autobusu dowożącego dzieci do SP nr 2 im. Jadwigi Śląskiej przy ul. Katowickiej 47 w P-nie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsca do zatrzymywania się autobusu dowożącego dzieci do SP nr 2 im. Jadwigi Śląskiej przy ul. Katowickiej 47 w P-nie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "koncepcja.pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsca do zatrzymywania się autobusu dowożącego dzieci do SP nr 2 im. Jadwigi Śląskiej przy ul. Katowickiej 47 w P-nie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu operatu szacunkoweg określające wartość gruntu położonego w Piasku, oznaczonego na arkuszu 1 mapy ewidencyjnej obrębu Piasek jako działka nr 4481/145 o pow. 0,3865 ha
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wystąpienie pokontrolne - realizacja kontraktów socjalnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z kontroli - prawidłowości realizacji świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych oraz zgodności zatrudnienia z wymogami kwalifikacyjnymi.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z kontroli - prawo pracy, BHP, legalność zatrudnienia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z kontroli - gospodarka finansowa jednostki w roku 2011
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z kontroli - prawo pracy, BHP
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół kontroli płatnika.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja pokontrolna.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z kontroli - badanie wypadku przy pracy - BHP, prawo pracy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Notatka urzędowa z kontroli.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół kontroli udzielania zamówień do 14.000 euro, prawidłowość stosowania procedur w zakresie postępowań wszczętych i zakończonych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z kontroli prawidłowości sporządzania sprawozdań.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół kontroli realizacji procedur w zakr. celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków poprzez sprawdzenie przynajmniej 5% wydatków jednostki poniesionych w latach 2008-2009
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
03.07.2014
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie wewnętrzne Nr SG.120.1.137.2014 Burmistrza Pszczyny z dnia 27.06.2014 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie-odc.dł. 717,06 mb między DW ul. Bieruńską a DP ul. Hallera wraz z kanalizacją deszczową-etap I"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie-odc.dł. 717,06 mb między DW ul. Bieruńską a DP ul. Hallera wraz z kanalizacją deszczową-etap I"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11_Tablica elementów rozliczeniowych"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie-odc.dł. 717,06 mb między DW ul. Bieruńską a DP ul. Hallera wraz z kanalizacją deszczową-etap I"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 10_Dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie-odc.dł. 717,06 mb między DW ul. Bieruńską a DP ul. Hallera wraz z kanalizacją deszczową-etap I"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr ŻM.0010.6.2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Pszczynie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Żłobku Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego w Pszczynie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Żłobku Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Regulamin oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Żłobku Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr ŻM.0010.3.2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Pszczynie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Żłobka Miejskiego w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Podstawowe informacje
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
02.07.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości w Czechowicach - Dziedzicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
01.07.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Poprawa jakosci zycia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowe chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kamiennej w Brzeźcach"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Poprawa jakosci zycia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowe chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kamiennej w Brzeźcach"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Poprawa jakosci zycia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowe chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kamiennej w Brzeźcach"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1_Formularz oferty"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Poprawa jakosci zycia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowe chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kamiennej w Brzeźcach"
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załacznik nr 1_Formularz oferty
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Kopernika 46/2
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Korfantego 31/14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Korfantego 27/1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu operatu szacunkowego określającego wartość służebności dojazdu po nieruchomości położonej w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Korfantego 27/1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 20/5
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego (garaż) położonego w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 11/1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego (garaż) położonego w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 11/1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu operatu szacunkowego określającego wartość służebności dojazdu po nieruchomości położonej w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostosowanie stolarki okiennej i drzwiowej w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - podział nieruchomości położonej w Pszczynie, działki nr 4110/320, 4109/320 i 4562/322
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Grzegorza Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 4 marca 2013 r. dotyczące udostępnienia dokumentów (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Grzegorza Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 4 marca 2013 r. dotyczące udostępnienia dokumentów (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnego Grzegorza Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 4 marca 2013 r. dotyczące udostępnienia dokumentów (...) i odpowiedź. "
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu operatu szacunkowego określającego wartość gruntu położonego w Piasku w rejonie ul. Juliusza Słowackiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Grzegorza Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 4 marca 2013 r. dotyczące udostępnienia dokumentów (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zapytanie radnego Grzegorza Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 4 marca 2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - podział nieruchomości położonej w Pszczynie, działki nr 4110/320, 4109/320 i 4562/322
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Grzegorza Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26 marca 2013 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi odbierania (...) i odpowiedź
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu operatu szacunkowego określającego wartość gruntu położonego w Piasku w rejonie ul. Juliusza Słowackiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Grzegorza Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26 marca 2013 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi odbierania (...) i odpowiedź
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnego G. Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26.03.2013"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Grzegorza Kuczery złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26 marca 2013 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi odbierania (...) i odpowiedź
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zapytanie radnego Grzegorza Kuczerym złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26 marca 2013 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (...).pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 3.06.2014 r. dotyczące korzystania z boisk szkolnych w godzinach pozalekcyjnych i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 3.06.2014 r. dotyczące korzystania z boisk szkolnych w godzinach pozalekcyjnych i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnej S. Caputy"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 3.06.2014 r. dotyczące korzystania z boisk szkolnych w godzinach pozalekcyjnych i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnej S. Caputy.pdf
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Sylwii Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Sylwii Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek radnej Sylwii Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Sylwii Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek radnej S. Caputy.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...).pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnej S. Caputy.pdf
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Poprawa jakosci zycia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowe chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kamiennej w Brzeźcach"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego (garaż) położonego w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 11/1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 20/5
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Korfantego 27/1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Korfantego 31/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Kopernika 46/2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego " Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza odorami"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego "Wykonanie badań mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc"
Dotyczy dokumentu: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ewidencja udzielonych i cofnietych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
30.06.2014
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość garażu położonego w Pszczynie przy ul. Dworcowej 30
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostosowanie zabezpieczeń alarmowych i telewizji przemysłowej CCTV w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostosowanie zabezpieczeń alarmowych i telewizji przemysłowej CCTV w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ustalenia regulaminu aukcji (przetargu ustnego) na przejęcie w najem lokali użytkowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ustalenia regulaminu aukcji (przetargu ustnego) na przejęcie w najem lokali użytkowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Budowa 2 dużych placów zabaw przy SP w Pszczynie i w Jankowicach oraz 2 małych placów zabaw przy SP w Rudołtowicach i Porębie a także modernizacja małego placu zabaw przy SP w Wisle Małej"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa gazociągu wraz z przyłaczem gazu w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa gazociągu wraz z przyłaczem gazu w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna lokali o charakterze socjalnym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Budowa 2 dużych placów zabaw przy SP w Pszczynie i w Jankowicach oraz 2 małych placów zabaw przy SP w Rudołtowicach i Porębie a także modernizacja małego placu zabaw przy SP w Wisle Małej"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna lokali o charakterze socjalnym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko członka zarządu z dniem 20.02.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: "Budowa 2 dużych placów zabaw przy SP w Pszczynie i w Jankowicach oraz 2 małych placów zabaw przy SP w Rudołtowicach i Porębie a także modernizacja małego placu zabaw przy SP w Wisle Małej"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa gazociągu wraz z przyłaczem gazu w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia