Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 24.06.2014 do 30.06.2014
 
30.06.2014
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość garażu położonego w Pszczynie przy ul. Dworcowej 30
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostosowanie zabezpieczeń alarmowych i telewizji przemysłowej CCTV w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostosowanie zabezpieczeń alarmowych i telewizji przemysłowej CCTV w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ustalenia regulaminu aukcji (przetargu ustnego) na przejęcie w najem lokali użytkowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ustalenia regulaminu aukcji (przetargu ustnego) na przejęcie w najem lokali użytkowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Budowa 2 dużych placów zabaw przy SP w Pszczynie i w Jankowicach oraz 2 małych placów zabaw przy SP w Rudołtowicach i Porębie a także modernizacja małego placu zabaw przy SP w Wisle Małej"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa gazociągu wraz z przyłaczem gazu w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa gazociągu wraz z przyłaczem gazu w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna lokali o charakterze socjalnym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: "Budowa 2 dużych placów zabaw przy SP w Pszczynie i w Jankowicach oraz 2 małych placów zabaw przy SP w Rudołtowicach i Porębie a także modernizacja małego placu zabaw przy SP w Wisle Małej"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna lokali o charakterze socjalnym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko członka zarządu z dniem 20.02.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: "Budowa 2 dużych placów zabaw przy SP w Pszczynie i w Jankowicach oraz 2 małych placów zabaw przy SP w Rudołtowicach i Porębie a także modernizacja małego placu zabaw przy SP w Wisle Małej"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa gazociągu wraz z przyłaczem gazu w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
27.06.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 54/14 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 13 czerwca 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 53/14 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 23 maja i 13 czerwca 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 50/14 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 i 23 maja 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 51/14 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 23 maja 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 50/14 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 i 23 maja 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Sylwii Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Sylwii Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnej S. Caputy.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek radnej S. Caputy.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wniosek Komisji Spraw Społecznych złożony i przegłosowany na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie zorganizowania spotkania dotyczącego omówienia problemów (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.06.2014
Dotyczy dokumentu: Wynik zamówienia na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice- etap II”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę ul. Grabowej, Jaworowej oraz Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetyc
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.06.2014
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 15 lipca 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu niegraniczonego na:"Konserwacja i remont odwodnienia dróg gminnych oraz przepustów pod drogami gminnymi"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogloszenie wyniku przetargu na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Chrobrego 10 w Pszczynie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogloszenie wyniku przetargu na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Chrobrego 10 w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Roboty i sługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
24.06.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych(...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ul. Chochółki w Pszczynie na odcinku od posesji nr 25a do wysokości zjazdu do stawu GPW, długości 196,0 mb"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla remontu chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmian w Statucie Gminy Pszczyna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia