Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 07.07.2014 do 13.07.2014
 
11.07.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku zamówienia na wykonanie dostosowania zabezpieczeń alarmowych i telewizji przemysłowej CCTV w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku zamówienia na wykonanie dostosowania stolarki okiennej i drzwiowej w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku zamówienia na wykonanie dostosowania stolarki okiennej i drzwiowej w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku zamówienia na wykonanie dostosowania stolarki okiennej i drzwiowej w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Treść zmiany:
  Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku zamówienia na wykonanie dostosowania stolarki okiennej i drzwiowej w stajniach książęcych w Pszczynie do wymogów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.4.064.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i z dnia 24 czerwca 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości położonej w Bielsku - Białej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów obrębu Dolne Przedmieście jako działka nr 60/1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
10.07.2014
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną na XLIII sesji RM"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Bratniej w Pszczynie na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Cieszyńskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik nr 10.zip"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Bratniej w Pszczynie na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Cieszyńskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
09.07.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Pszczynie przy ul. Bramkowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania na wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość służebności dojazdu po działce 1047
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
08.07.2014
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
07.07.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0002.043.2014 sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 15.07.2014 r., o godz. 11.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 15.07.2014 r., o godz. 11.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 15.07.2014 r., o godz. 11.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wniosek - warunki zabudowy"
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wniosek - ustalenie warunków zabudowy
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa gazociągu wraz z przyłaczem gazu w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej"
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa gazociągu wraz z przyłaczem gazu w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej"
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Parkowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Parkowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia