Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 15.07.2014 do 21.07.2014
 
21.07.2014
Dotyczy dokumentu: Dokumenty do pobrania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakres działań Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - skrót PPU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r."
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie ograniczenia wpływu eksploatacji górniczej w miejscowości Rudołtowice złożona w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie ograniczenia wpływu eksploatacji górniczej w miejscowości Rudołtowice złożona w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie ograniczenia wpływu eksploatacji górniczej w miejscowości Rudołtowice złożona w okresie międzysesyjnym"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie ograniczenia wpływu eksploatacji górniczej w miejscowości Rudołtowice złożona w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie ograniczenia wpływu eksploatacji górniczej w miejscowości Rudołtowice złożona w okresie międzysesyjnym.
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2012 roku w sprawie kompostowni osadów ściekowych oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2012 roku w sprawie kompostowni osadów ściekowych oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2012 roku w sprawie kompostowni osadów ściekowych"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2012 roku w sprawie kompostowni osadów ściekowych oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnej S. Caputy złożone na XVIII sesji RM w sprawie kompostowni osadów ściekowych Pszczyna.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2012 roku w przedmiocie funkcjonowania Straży Miejskiej oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2012 roku w przedmiocie funkcjonowania Straży Miejskiej oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2012 roku w przedmiocie funkcjonowania Straży Miejskiej"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy złożone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2012 roku w przedmiocie funkcjonowania Straży Miejskiej oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnej S. Caputy złożone na XVIII sesji RM w przedmiocie funkcjonowania Straży Miejskiej.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej S. Caputy złożone na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 w sprawie remontu nawierzchni ul. Narcyzów w Pszczynie oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej S. Caputy złożone na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 w sprawie remontu nawierzchni ul. Narcyzów w Pszczynie oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnej S. Caputy złożone na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 w sprawie remontu nawierzchni ul. Narcyzów w Pszczynie"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej S. Caputy złożone na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 w sprawie remontu nawierzchni ul. Narcyzów w Pszczynie oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnej S. Caputy złożone na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 w sprawie remontu nawierzchni ul. Narcyzów w Pszczynie.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXI sesji RM w dniu 28.06.2012 r. w sprawie zlikwidowania ograniczenia tonażu na ul. Brzozowej w Goczałkowicach..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie wpływów do budżetu z opłaty eksploatacyjnej PG Silesia i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie wpływów do budżetu z opłaty eksploatacyjnej PG Silesia i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie wpływów do budżetu z opłaty eksploatacyjnej PG Silesia"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie wpływów do budżetu z opłaty eksploatacyjnej PG Silesia i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie wpływów do budżetu z opłaty eksploatacyjnej PG Silesia.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej PG Silesia oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej PG Silesia oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej PG Silesia "
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej PG Silesia oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone na XXII sesji RM w dniu 30.08.2012 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej PG Silesia.pdf
Dotyczy dokumentu: zapytanie radnego T. Nowaczyka złożona na XXIV sesji RM w dniu 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: zapytanie radnego T. Nowaczyka złożona na XXIV sesji RM w dniu 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zapytanie radnego T. Nowaczyka złożona na XXIV sesji RM w dniu 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze"
Dotyczy dokumentu: zapytanie radnego T. Nowaczyka złożona na XXIV sesji RM w dniu 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone na XXIV sesji RM w dniu 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany fragmentarycznej planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćwiklice i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany fragmentarycznej planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćwiklice i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany fragmentarycznej planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćwiklice"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany fragmentarycznej planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćwiklice i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany fragmentarycznej planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćwiklice.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26.11.2012 r. dotyczące podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26.11.2012 r. dotyczące podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26.11.2012 r. dotyczące podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26.11.2012 r. dotyczące podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnego T. Nowaczyka złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 26.11.2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych Renaty Dyrdy, Michała Pudełko oraz Tadeusza Żyły złożona na XXVI sesji RM w dniu 29 listopada 2012 r.dot. inwestycji rozbudowa szkoły podstawowej nr 15 w Jankowicach i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych Renaty Dyrdy, Michała Pudełko oraz Tadeusza Żyły złożona na XXVI sesji RM w dniu 29 listopada 2012 r.dot. inwestycji rozbudowa szkoły podstawowej nr 15 w Jankowicach i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnych Renaty Dyrdy, Michała Pudełko oraz Tadeusza Żyły złożona na XXVI sesji RM w dniu 29 listopada 2012 r.dot. inwestycji rozbudowa szkoły podstawowej nr 15 w Jankowicach"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych Renaty Dyrdy, Michała Pudełko oraz Tadeusza Żyły złożona na XXVI sesji RM w dniu 29 listopada 2012 r.dot. inwestycji rozbudowa szkoły podstawowej nr 15 w Jankowicach i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnych Renaty Dyrdy, Michała Pudełko oraz Tadeusza Żyły złożona na XXVI sesji RM w dniu 29 listopada 2012 r.dot. inwestycji rozbudowa szkoły podstawowej nr 15 w Jankowicach.
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Tomasza Nowaczyka złożona na XXX sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 28 lutego 2013 r. dotycząca budowy budynku komunalnego oraz z nieprawidłowościami (...) i odpowiedź..
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Tomasza Nowaczyka złożona na XXX sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 28 lutego 2013 r. dotycząca budowy budynku komunalnego oraz z nieprawidłowościami (...) i odpowiedź..
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego Tomasza Nowaczyka złożona na XXX sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 28 lutego 2013 r. dotycząca budowy budynku komunalnego oraz z nieprawidłowościami (...)"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Tomasza Nowaczyka złożona na XXX sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 28 lutego 2013 r. dotycząca budowy budynku komunalnego oraz z nieprawidłowościami (...) i odpowiedź..
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego Tomasza Nowaczyka złożona na XXX sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 28 lutego 2013 r. dotycząca budowy budynku komunalnego oraz z nieprawidłowościami (...).
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Jacka Kubisa złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 8 maja 2013 r., dotycząc udzielenia informacji nt. rozpoczęcia procedury zakupu szatni kontenerowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Jacka Kubisa złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 8 maja 2013 r., dotycząc udzielenia informacji nt. rozpoczęcia procedury zakupu szatni kontenerowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Zapytanie radnego Jacka Kubisa złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 8 maja 2013 r."
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Jacka Kubisa złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 8 maja 2013 r., dotycząc udzielenia informacji nt. rozpoczęcia procedury zakupu szatni kontenerowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnego Jacka Kubisa złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 8 maja 2013 r., dotycząc udzielenia informacji nt. rozpoczęcia procedury zakupu szatni kontenerowych dla LKS Czarków (...)
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Tomasza Nowaczyka złożone na XXXV sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 29 sierpnia 2013 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Zawadzkiego w Rudołtowicach i odpowiedź
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Tomasza Nowaczyka złożone na XXXV sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 29 sierpnia 2013 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Zawadzkiego w Rudołtowicach i odpowiedź
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnego Tomasza Nowaczyka"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Tomasza Nowaczyka złożone na XXXV sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 29 sierpnia 2013 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Zawadzkiego w Rudołtowicach i odpowiedź
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zapytanie radnego Tomasza Nowaczyka.pdf
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2013 rok"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2013 rok"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.07.2014
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ćwiklice Rudołtowice w zakresie sposobu odprowadzania scieków i wód opadowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ćwiklice Rudołtowice w zakresie sposobu odprowadzania scieków i wód opadowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ćwiklice Rudołtowice w zakresie sposobu odprowadzania scieków i wód opadowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ćwiklice Rudołtowice w zakresie sposobu odprowadzania scieków i wód opadowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ćwiklice Rudołtowice w zakresie sposobu odprowadzania scieków i wód opadowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej 500zł za II kwartał 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
17.07.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ.doc
 
16.07.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.2.051.2014 posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 23 czerwca 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.066.2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 czerwca 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja Burmistrza Pszczyny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Sylwii Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Sylwii Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (...) i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na wniosek radnej S. Caputy złożony na XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26.06.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11_STWIORB.zip"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia