Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 12.08.2014 do 18.08.2014
 
18.08.2014
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Łowieckiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Łowieckiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Łowieckiej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wypis"
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Łowieckiej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "mapa"
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Plan finansowy POR-T na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna jako Partnera do realizacji projektu pn.„Rozwijamy swoje możliwości", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2015 gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały dotyczącej warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pszczyna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
14.08.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową na ul. Braci Jędrysików w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce nr 1623/1 obręb 0005 w Łące (...)"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce 1623/1 w Łące
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
13.08.2014
Dotyczy dokumentu: Sieć kablowa oświetlenia alejki parkowej w Zabytkowym Parku Pszczyńskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gm.Pszczyna,Gm.Pawłowice,Gm.Suszec,Gm.Kobiór, Gm.Goczałkowice Zdrój,Gm Miedźna..."
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "PYTANIA i ODPOWIEDZI (2)"
Dotyczy dokumentu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gm.Pszczyna,Gm.Pawłowice,Gm.Suszec,Gm.Kobiór, Gm.Goczałkowice Zdrój,Gm Miedźna..."
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "PYTANIA i ODPOWIEDZI (1)"
 
12.08.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.067.2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 15 lipca 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.067.2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 15 lipca 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.3.067.2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 15 lipca 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 67 posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 15.07.2014"
Dotyczy dokumentu: Protokół ze wspólnego posiedzenia nr 0012.2.52.2014, 0012.3.68.2014, 0012.4.65.2014 w dniu 15 lipca 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa oświetlenia boiska sportowego LKS Wisła Wielka przy ul. Mlecznej w Wiśle Wielkiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w sprawie aktualozacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2020"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa piłkochwytów na terenie boiska sportowego LKS Wisła Wielka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakres działań Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - skrót PPU
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakres działań Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - skrót PPU
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zakres działań

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia