Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 26.08.2014 do 01.09.2014
 
01.09.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowę zapleczy socjalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą dla boisk piłki nożnej w Ćwiklicach i Czarkowie""
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik ogłoszenia o zamówieniu operatu szacunkowego okrelającego wartość rynkową działek nr 979/63 oraz 742/63 położonych w Rudołtowicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik ogłoszenia o zamówieniu operatu szacunkowego okrelającego wartość rynkową działki nr 8/4 położonej w Piasku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik ogłoszenia o zamówieniu operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Warownej 41/7
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.08.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11_Dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 10_Opis techniczny przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.08.2014
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu położonego w Czarkowie przy ul. Polnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową oraz wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Zdrojowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową oraz wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Zdrojowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "mapa"
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową oraz wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Zdrojowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wyrys"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0002.044.2014 sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 21 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Bielskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie podziału nieruchomosci położonej w Jankowicach, dz.1841/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową oraz wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Zdrojowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego na wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości położonej w Pszczynie, oznaczonej działkami 1685/54 i 1763/54
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Kompleksową sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne... "
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO"
 
27.08.2014
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestr zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plan zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Aneks Nr 1 2013
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Regulamin
Dotyczy dokumentu: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego na wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości położonej w Pszczynie, oznaczonej działkami 1685/54 i 1763/54
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wynik zapytania ofertowego na wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości położonej w Pszczynie, oznaczonej działkami 1685/54 i 1763/54
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości połozonej w Wiśle Wielkiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Adaptacja pomieszczeń przy OSP w Piasku - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na biurowe (...)"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Adaptacja pomieszczeń przy OSP w Piasku - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na biurowe (...)"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11_PRZEDMIAR"
Dotyczy dokumentu: „Adaptacja pomieszczeń przy OSP w Piasku - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na biurowe (...)"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Adaptacja pomieszczeń przy OSP w Piasku - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na biurowe (...)"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Adaptacja pomieszczeń przy OSP w Piasku - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na biurowe (...)"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 10_Dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu: „Adaptacja pomieszczeń przy OSP w Piasku - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na biurowe (...)"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Adaptacja pomieszczeń przy OSP w Piasku - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na biurowe (...)"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakres działania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia