Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 31.08.2014 do 06.09.2014
 
05.09.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego "Rozbudowa ul. Polne Domy w Pszczynie polegająca na budowie chodnika jednostronnego - etap I km 0+000 - km 0+400".
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego "Rozbudowa ul. Polne Domy w Pszczynie polegająca na budowie chodnika jednostronnego - etap I km 0+000 - km 0+400".
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego "Rozbudowa ul. Polne Domy w Pszczynie polegająca na budowie chodnika jednostronnego - etap I km 0+000 - km 0+400".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11_Tabela elementów rozliczeniowych"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego "Rozbudowa ul. Polne Domy w Pszczynie polegająca na budowie chodnika jednostronnego - etap I km 0+000 - km 0+400".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Korekta do pkt. III, VI, X oświadczenia majątkowego za rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
04.09.2014
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie wyniku przetargu na "Docieplenie elewacji budynku przy ul. Turystycznej 18 w Łące wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie wyniku przetargu na "Docieplenie elewacji budynku przy ul. Turystycznej 18 w Łące wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Hospicjum Św. Ojca Pio
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie wyniku przetargu na "Docieplenie elewacji budynku przy ul. Turystycznej 18 w Łące wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie wyniku przetargu na "Docieplenie elewacji budynku przy ul. Turystycznej 18 w Łące wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
03.09.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11_po zmianie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO"
 
02.09.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.4.066.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 0012.4.066.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.4.066.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 0012.4.066.2014.pdf
Dotyczy dokumentu: Przetarg na 1)Projekt przebudowy ul. Dobrawy w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc postojowych. 2)Projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc (..
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg na 1)Projekt przebudowy ul. Dobrawy w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc postojowych. 2)Projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc (..
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 7_Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oraz montaż dwóch wiat przystankowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg na 1)Projekt przebudowy ul. Dobrawy w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc postojowych. 2)Projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc (..
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oraz montaż dwóch wiat przystankowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg na 1)Projekt przebudowy ul. Dobrawy w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc postojowych. 2)Projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc (..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla mieszkańców gminy Pszczyna - Dotacje V w 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla mieszkańców gminy Pszczyna - Dotacje V w 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.4.066.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 0012.4.066.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przdsięwzięcia pn. Naprawa szkody górniczej powstałej na lewym wale Wisły w Rudołtowicach (....)"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogloszenie o wyniku zamówienia na wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową dla rozbudowy ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - etap I
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
01.09.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowę zapleczy socjalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą dla boisk piłki nożnej w Ćwiklicach i Czarkowie""
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik ogłoszenia o zamówieniu operatu szacunkowego okrelającego wartość rynkową działek nr 979/63 oraz 742/63 położonych w Rudołtowicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik ogłoszenia o zamówieniu operatu szacunkowego okrelającego wartość rynkową działki nr 8/4 położonej w Piasku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik ogłoszenia o zamówieniu operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Warownej 41/7
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia