Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
04.07.2014
Ukrycie podkatalogu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Śląski Urząd Wojewódzki w menu przedmiotowym
Zmiana nazwy katalogu Państwowa Inspekcja Pracy w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kontrola zewnętrzna)
30.06.2014
Dodanie podkatalogu Grażyna Hołoga-Ryt - Członek Zarządu PIK Sp. z o.o. (od 20.02.2014 r.) do katalogu Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie w menu przedmiotowym
20.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Justyna Skura - Inspektor w Wydziale Finansowym do katalogu Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego w menu przedmiotowym
Usunięcie katalogu Justyna Skura - Inspektor w Wydziale Finansowym z menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Justyna Skura - Inspektor w Wydziale Finansowym do menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 25.07.2017 do 31.07.2017
 
31.07.2017
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej M. Leki złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w gminie Pszczyna i odpowiedź
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Marceliny Leki.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej M. Leki złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w gminie Pszczyna i odpowiedź
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Marceliny Leki
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej M. Leki złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w gminie Pszczyna i odpowiedź
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System (...) złożone na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uwagi i dalsze pytania radnej S. Caputy do zapytania złożonego na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System (...) złożone na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uwagi i dalsze pytania radnej S. Caputy do zapytania złożonego na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System (...) złożone na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uwagi i dalsze pytania radnej S. Caputy do zapytania złożonego na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System (...) złożone na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System (...) złożone na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uwagi i dalsze pytania radnej S. Caputy do zapytania złożonego na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 w sprawie archiwizacji danych przez firmę Radar System.
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej R. Dyrdy dot.obiegu korespondencji w UM złożone na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnej R. Dyrdy dot. obiegu korespondencji w UM złożone na XVI sesja 26.01.2012.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej R. Dyrdy dot.obiegu korespondencji w UM złożone na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnej R. Dyrdy dot. obiegu korespondencji w UM złożone na XVI sesja 26.01.2012.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej R. Dyrdy dot.obiegu korespondencji w UM złożone na XVI sesji RM w dniu 26.01.2012 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa, R. Dyrdy, K. Fuławki i G. Kuczery złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie uwzględnienia w pracach projektowych i koncepcyjnych (....)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnych M. Krausa, R. Dyrdy, K. Fuławki i G. Kuczery złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa, R. Dyrdy, K. Fuławki i G. Kuczery złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie uwzględnienia w pracach projektowych i koncepcyjnych (....)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnych M. Krausa, R. Dyrdy, K. Fuławki i G. Kuczery złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa, R. Dyrdy, K. Fuławki i G. Kuczery złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie uwzględnienia w pracach projektowych i koncepcyjnych (....)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2013 rok kwoty niezbędnej do wykonania opracowania(...)i odpowiedź
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "interpelacja radnych M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2013 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2013 rok kwoty niezbędnej do wykonania opracowania(...)i odpowiedź
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik interpelacja radnych M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2013 rok (...).pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2013 rok kwoty niezbędnej do wykonania opracowania(...)i odpowiedź
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał (...) i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "interpelacja radnych M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał zawatych w budżecie na 2012 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał (...) i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik interpelacja radnych M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał zawatych w budżecie na 2012 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał (...) i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał (...) i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "interpelacja radnych M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał zawatych w budżecie na 2012 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał (...) i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik interpelacja radnych M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał zawatych w budżecie na 2012 rok (...).pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnych: M. Krausa i R. Dyrdy złożona na XXIII sesji RM w dniu 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego wyjaśnienia realizacji uchwał (...) i odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 22 października 2012 r. w sprawie propozycji podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego Tomasza Nowaczyka, złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 22 października 2012.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 22 października 2012 r. w sprawie propozycji podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego Tomasza Nowaczyka, złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 22 października 2012 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 22 października 2012 r. w sprawie propozycji podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze i odpowiedź.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: zapytanie radnego M. Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 21 listopada 2012 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez gminę Pszczyna (...) i odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zapytanie radnego Macieja Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 21 listopada 2012 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez gminę Pszczyna w zamówieniach publicznych.pdf"
Dotyczy dokumentu: zapytanie radnego M. Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 21 listopada 2012 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez gminę Pszczyna (...) i odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zapytanie radnego Macieja Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 21 listopada 2012 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez gminę Pszczyna w zamówieniach publicznych.pdf
Dotyczy dokumentu: zapytanie radnego M. Stiebera złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 21 listopada 2012 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez gminę Pszczyna (...) i odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej S. Caputy w sprawie funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych "Pszczyna" przy ul. Złote Łany w Jankowicach złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r. oraz odpowiedź (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnej S. Caputy w sprawie funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych Pszczyna przy ul. Złote Łany w Jankowicach.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej S. Caputy w sprawie funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych "Pszczyna" przy ul. Złote Łany w Jankowicach złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r. oraz odpowiedź (...)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnej S. Caputy w sprawie funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych "Pszczyna" przy ul. Złote Łany w Jankowicach.
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej S. Caputy w sprawie funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych "Pszczyna" przy ul. Złote Łany w Jankowicach złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r. oraz odpowiedź (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego T. Nowaczyka w sprawie wydobycia oraz eksploatacji gazu w miejscowości Rudołtowice złożona na XVII sesji RM w dniu 23.02.2012 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
28.07.2017
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 49/09 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 9 i 30 listopada oraz 7 grudnia 2009 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 45/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 11 i 25 października 2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 45 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 45/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 11 i 25 października 2013 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 45 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.pdf
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 45/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 11 i 25 października 2013 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 41/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 2 sierpnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 41.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 41/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 2 sierpnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 41.pdf
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 41/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 2 sierpnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 34/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 lutego 2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 34 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 lutego 2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 34/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 lutego 2013 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 34 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 lutego 2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 34/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 lutego 2013 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 32/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 11 stycznia 2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 32 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 11 stycznia 2013.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 32/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 11 stycznia 2013 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 32 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 11 stycznia 2013 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 32/13 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 11 stycznia 2013 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 30/12 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 listopada 2012 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 30 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 listopada 2012 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 30/12 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 listopada 2012 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 30 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 listopada 2012 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 30/12 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 8 listopada 2012 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 22/12 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 1 marca 2012 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 22 kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 1.03.2012 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 22/12 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 1 marca 2012 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 22 kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 1.03.2012 r.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 22/12 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 1 marca 2012 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 18/11 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 grudnia 2011 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 18 kontroli komisji rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 18/11 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 grudnia 2011 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 18/11 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 grudnia 2011 r.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 18/11 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 grudnia 2011 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 17 kontroli przeprowadzonej przez Komsiję Rewizyjną w dniach 7 i 18 listopada 2011 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 17 kontroli komisji rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 17 kontroli przeprowadzonej przez Komsiję Rewizyjną w dniach 7 i 18 listopada 2011 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 17 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 7 i 18 listopada 2011 r.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 17 kontroli przeprowadzonej przez Komsiję Rewizyjną w dniach 7 i 18 listopada 2011 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 14 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 września 2011 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 14 kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 14 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 września 2011 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 14/11 kontroli Komisji Rewizyjnej
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 14 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 września 2011 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 9 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 2 i 10 czerwca 2011 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 9 kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 9 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 2 i 10 czerwca 2011 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protkół nr 9 kontroli Komisji Rewizyjnej
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 9 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 2 i 10 czerwca 2011 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 5 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 4 i 14 lutego 2011 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 5 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 4 i 14 lutego 2011.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 5 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 4 i 14 lutego 2011 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 5 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 4 i 14 lutego 2011 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 5 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 4 i 14 lutego 2011 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 63/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 18 października 2010 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 63 kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 63/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 18 października 2010 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 63/10 kontroli komisji rewizyjnej
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 63/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 18 października 2010 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 60/10 kontroli przeprowzdzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 września 2010 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 60 kontroli komisji rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 60/10 kontroli przeprowzdzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 września 2010 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 60/10 kontroli komisji rewizyjnej w dniu 9 września 2010 r.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 60/10 kontroli przeprowzdzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 9 września 2010 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 59/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 13 sierpnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 59 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 13 sierpnia 2010 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 59/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 13 sierpnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 59/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 13 sierpnia 2010 r.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 59/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 13 sierpnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 51/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 18.01.2010 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 51 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 18.01.2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 51/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 18.01.2010 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 51 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 18.01.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 51/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 18.01.2010 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 53/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.02.2010 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 53 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.02.2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 53/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.02.2010 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 53 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.02.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 53/10 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.02.2010 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
27.07.2017
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 16/07 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 10.12.2007 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół nr 49/09 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 9 i 30 listopada oraz 7 grudnia 2009 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na VII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 31 marca 2011 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Interpelacja radnego M. Pudełko złożona na VII sesji RM w dniu 31.03.2011..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na VII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 31 marca 2011 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Interpelacja radnego M. Pudełko złożona na VII sesji RM w dniu 31.03.2011.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na VII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 31 marca 2011 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Kościuszki 7 złożona na VII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 31 marca 2011 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej S. Caputy złożone na VII sesji RM w dniu 31.03.2011 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Kościuszki 7 złożona na VII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 31 marca 2011 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnej S.Caputy złożone na VII sesji RM w dniu 31.03.2011.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Kościuszki 7 złożona na VII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 31 marca 2011 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej S. Caputy złożone na VII sesji RM w dniu 31.03.2011 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Kościuszki 7 złożona na VII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 31 marca 2011 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnej S.Caputy złożone na VII sesji RM w dniu 31.03.2011.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy w sprawie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Kościuszki 7 złożona na VII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 31 marca 2011 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację radnego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację radnego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Michała Pudełki dotyczącą stanu technicznego mostu..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację radnego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowidź na interpelację radnego Michała Pudełko dotyczącą oceny stanu technicznego mostu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację radnego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację radnego Michała Pudełki dotycząca łamania przepisów przez kierowców samochodów ciężarowych..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację radnego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Michała Pudełki złożoną na sesji w dniu 29.12.2010 r.
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Michała Pudełko złożona na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację radnego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy zlożone na sesji RM w dniu 21 grudnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie radnej Sylwii Caputy.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy zlożone na sesji RM w dniu 21 grudnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwii Caputy zlożone na sesji RM w dniu 21 grudnia 2010 r.
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwii Caputy zlożone na sesji RM w dniu 21 grudnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedź na interpelację radnej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną w okresie międzysesyjnym.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedź na interpelację radnej
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną w okresie międzysesyjnym.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwii Caputy złożona w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedź na interpelację radnej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na LI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację radnej Ludmiły Dolczak_2.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na LI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację radnej Ludmiły Dolczak_1.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na LI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik odpowiedź na interpelację radnej Ludmiły Dolczak.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na LI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik odpowiedź na interpelację radnej Ludmiły Dolczak cz. II
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na LI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2010 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Mańki złożoną na XLVIII ssji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Mańki złożoną na XLVIII ssji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Mańki złożoną na XLVIII ssji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Mańki złożoną na XLVIII ssji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej S.Caputy złożone na XLVII sesji RM w dniu 29.04.2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej S.Caputy złożone na XLVII sesji RM w dniu 29.04.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Joanny Pławeckiej złożone na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej J.Pławeckiej złożone na XLVII sesji RM w dniu 29.04.2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Joanny Pławeckiej złożone na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej J.Pławeckiej złożone na XLVII sesji RM w dniu 29.04.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Joanny Pławeckiej złożone na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r._1 oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej L. Dolczak złożoną na XLVI sesji RM w dniu 25.03.2010 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r._1 oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej L. Dolczak złożoną na XLVI sesji RM w dniu 25.03.2010 r._1.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r._1 oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację radnej L. Dolczak złożoną na XLVI sesji RM w dniu 25.03.2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik odpowiedź na interpelację radnej L. Dolczak złożoną na XLVI sesji RM w dniu 25.03.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną na XLVI sesji RM w dniu 25.03.2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną na XLVI sesji RM w dniu 25.03.2010 r._1.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2.02.2010.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2 lutego 2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2.02.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2 lutego 2010 r.
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 2 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Benedykta Wiktorczyka złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnego Benedykta Wiktorczyka złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11.02.2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Benedykta Wiktorczyka złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Benedykta Wiktorczyka złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnego Benedykta Wiktorczyka złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11.02.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Benedykta Wiktorczyka złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnego B. Wiktorczyka złożone na XLV sesja Rady miejskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Benedykta Wiktorczyka złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnego B. Wiktorczyka złożone na XLV sesja Rady miejskiej.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11.02.2010 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11.02.2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną na XLII sesji RM w dniu 19.11.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną na XLII sesji RM w dniu 19.11.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji RM w dniu 19.11.2009.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji RM w dniu 19.11.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r.
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
26.07.2017
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Stanisława Zbijowskiego złożona na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Stanisława Zbijowskiego złożoną na XLII sesji RM w dniu 19.11.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Stanisława Zbijowskiego złożona na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Stanisława Zbijowskiego złożoną na XLII sesji RM w dniu 19.11.2009 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Stanisława Zbijowskiego złożona na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XLII sesji RM w dniu 19.11.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XLII sesji RM w dniu 19.11.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2009 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 3 września 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną w dniu 3.09.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 3 września 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną w dniu 3.09.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 3 września 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie uste radnej Ludmiły Dolczak złożone na XL sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2009 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie ustne radnej Ludmiły Dolczak złożone na XL sesji RM w dniu 24.09.2009 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie uste radnej Ludmiły Dolczak złożone na XL sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2009 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie ustne radnej Ludmiły Dolczak złożone na XL sesji RM w dniu 24.09.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie uste radnej Ludmiły Dolczak złożone na XL sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2009 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie ustne radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XXXVII sesji RM w dniu 25 czerwca 2009 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XXXVII sesji RM w dniu 25.06.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie ustne radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XXXVII sesji RM w dniu 25 czerwca 2009 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XXXVII sesji RM w dniu 25.06.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie ustne radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XXXVII sesji RM w dniu 25 czerwca 2009 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną w dniu 25.06.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną w dniu 25.06.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Jarosława Mejsaka złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Mejsaka złożoną na XXXVII sesji RM w dniu 25.06.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Jarosława Mejsaka złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Mejsaka złożoną na XXXVII sesji RM w dniu 25.06.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Jarosława Mejsaka złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Adriana Farugi złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Adriana Farugi złożoną na XXXVII sesji RM w dniu 25.06.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Adriana Farugi złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na pismo radnego Adriana Farugi w sprawie interpretacji przepisów.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Adriana Farugi złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Adriana Farugi złożoną na XXXVII sesji RM w dniu 25.06.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Adriana Farugi złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Adriana Farugi złożona na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na pismo radnego Adriana Farugi w sprawie interpretacji przepisów.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Wojtanowicza złożoną na XXXI sesji RM w dniu 22.01.2009 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Wojtanowicza złożoną na XXXI sesji RM w dniu 22.01.2009 r_1.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Wojtanowicza złożoną na XXXI sesji RM w dniu 22.01.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Wojtanowicza złożoną na XXXI sesji RM w dniu 22.01.2009 r._1.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Haliny Smok-Ptaszyńskiej złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Haliny Smok-Ptaszyńskiej złożoną na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Haliny Smok-Ptaszyńskiej złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Haliny Smok-Ptaszyńskiej złożoną na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Haliny Smok-Ptaszyńskiej złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożone na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożone na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r_2.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r_2.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożoną na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r_2.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożone na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożone na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożone na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Sylwi Caputy złożone na XXXIII sesji RM w dniu 26.03.2009 r_1.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009 r. oraz odpowiedzi na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 12 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej Ludmiły Dolczak złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 12.03.2009 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 12 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej Ludmiły Dolczak złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 12.03.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Ludmiły Dolczak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 12 marca 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Mańki złożoną w dniu 12.02.2009.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Mańki złożoną w dniu 12.02.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Mańki złożona na XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2009 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
25.07.2017
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną na XXI sesji RM w dniu 28.03.2008.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną na XXI sesji RM w dniu 28.03.2008 r_1.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Ludmiły Dolczak złożony na XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2008 r. oraz odpowiedź na wniosek.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na wniosek radnej L. Dolczak złożony na XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 31.01.2008 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Ludmiły Dolczak złożony na XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2008 r. oraz odpowiedź na wniosek.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na wniosek radnej L. Dolczak złożony na XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 31.01.2008 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Wniosek radnej Ludmiły Dolczak złożony na XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2008 r. oraz odpowiedź na wniosek.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnego S. Zbijowskiego złożone na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28.03.2008 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnego S. Zbijowskiego złożone na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28.03.2008 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnego Stanisława Zbijowskiego złożone na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną na XXI sesji RM w dniu 28.03.2008 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną na XXI sesji RM w dniu 28.03.2008 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie ustne radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie ustne radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.pdf"
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie ustne radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Odpowiedź na zapytanie ustne radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie ustne radnej S. Caputy złożone na sesji RM w dniu 19.06.2008 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na sesji RM w dniu 19.06.2008 r_2.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na sesji RM w dniu 19.06.2008 r_1.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na sesji RM w dniu 19.06.2008 r_1.1.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na sesji RM w dniu 19.06.2008 r_1.pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na sesji RM w dniu 19.06.2008.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na sesji RM w dniu 19.06.2008 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Benedykta Wiktorczyka złożona na XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Benedykta Wiktorczyka złożoną na sesji RM w dniu 30.10.2008 r_2.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Benedykta Wiktorczyka złożona na XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Benedykta Wiktorczyka złożona na sesji RM w dniu 30.10.2008 r _1.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Benedykta Wiktorczyka złożona na XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Benedykta Wiktorczyka złożoną na sesji RM w dniu 30.10.2008 r.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Benedykta Wiktorczyka złożona na XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Benedykta Wiktorczyka złożona na sesji RM w dniu 30.10.2008 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Benedykta Wiktorczyka złożona na XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Jarosława Mejsaka złożona na XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Mejsaka złożoną na sesji RM w dniu 18.12.2008 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Jarosława Mejsaka złożona na XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Mejsaka złożoną na sesji RM w dniu 18.12.2008 r._1.pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Jarosława Mejsaka złożona na XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2008 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Ludmiły Dolczak złożone na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2007 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej L. Dolczak złożone na XVI sesji RM w dniu 29.11.2007.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Ludmiły Dolczak złożone na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2007 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej L. Dolczak złożone na XVI sesji RM w dniu 29.11.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Ludmiły Dolczak złożone na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2007 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XV sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną na XV sesji RM w dniu 25.10.2007.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XV sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego A.Wojtanowicza złożoną na VII sesji RM w dniu 22.03.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XV sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego A.Wojtanowicza złożoną na VII sesji RM w dniu 22.03.2007 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XV sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XV sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnej S. Caputy złożoną na XV sesji RM w dniu 25.10.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Marceliny Leki złożona na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelacja radnej M. Leki złożona na XIV sesji RM w dniu 27.09.2007.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Marceliny Leki złożona na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelacja radnej M. Leki złożona na XIV sesji RM w dniu 27.09.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Marceliny Leki złożona na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XI sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na nterpelację radnej S. Caputy złożoną na XI sesji RM w dniu 2.08.2007.pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XI sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na nterpelację radnej S. Caputy złożoną na XI sesji RM w dniu 2.08.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnej Sylwi Caputy złożona na XI sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na X sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego A. Wojtanowicza złożone na X sesji RM w dniu 28.06.2007 r..pdf (15.99 KB).pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na X sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego A. Wojtanowicza złożone na X sesji RM w dniu 28.06.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na X sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2007 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie radnej S. Caputy złożone na VIII sesji RM w dniu 26.04.2007.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2007 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na zapytanie radnej S. Caputy złożone na VIII sesji RM w dniu 26.04.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu: Zapytanie radnej Sylwi Caputy złożone na VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2007 r. oraz odpowiedź na zapytanie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na VII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację radnego A.Wojtanowicza złożoną na VII sesji RM w dniu 22.03.2007 r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na VII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Interpelacja radnego Andrzeja Wojtanowicza złożona na VII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2007 r. oraz odpowiedź na interpelację.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Odpowiedź na interpelację radnego A.Wojtanowicza złożoną na VII sesji RM w dniu 22.03.2007 r..pdf

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia