Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Administracja serwisu
Administracja serwisu
Informacje nieudostępnione w biuletynie
Kontakt
Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Przewodniczący Rady Miejskiej LESZEK SZCZOTKA
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej MIROSŁAW KOBIÓR
Radna Rady Miejskiej SYLWIA CAPUTA
Radny Rady Miejskiej MACIEJ STIEBER
Radny Rady Miejskiej HENRYK KOPIEC
Radny Rady Miejskiej MICHAŁ PUDEŁKO
Radny Rady Miejskiej KRYSTIAN CZYPEK
Radna Rady Miejskiej RENATA DYRDA
Komisje Rady Miejskiej
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki
Komisja Spraw Społecznych
Posiedzenia Komisji
Komisja Rewizyjna
Terminy posiedzeń oraz porządek
Rok 2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Protokoły z posiedzeń
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Komisja Budżetu
Terminy posiedzeń oraz porządek
Rok 2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Protokoły z posiedzeń
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Komisja Gospodarki
Terminy posiedzeń oraz porządek
Rok 2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Protokoły z posiedzeń
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Komisja Spraw Społecznych
Terminy posiedzeń oraz porządek
Rok 2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Protokoły z posiedzeń
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Projekty uchwał
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
marzec
luty
styczeń
Rok 2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2006
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Interpelacje i zapytania radnych
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Wyłączenie jawności informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych
Szczotka Leszek
Brzozowski Jan
Caputa Sylwia
Czypek Krystian
Dyrda Renata
Fuławka Krystyna
Gad Małgorzata
Hanusek Kazimierz
Kobiór Mirosław
Kolon Maciej
Kopiec Henryk
Kraus Mirosław
Kubis Jacek
Kuczera Grzegorz
Leki Marcelina
Nowaczyk Tomasz
Pęciak Jan
Pudełko Michał
Ryguła Józef
Ryguła Walenty
Smok-Ptaszyńska Halina
Stieber Maciej
Żyła Tadeusz
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Burmistrz
Burmistrz Dariusz SKROBOL
Zastępca Burmistrza Barbara SOPOT-ZEMBOK
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
od 9 grudnia 2010 r.
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
od 30 listopada 2006r.
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Od lipca do grudnia 2003 r.
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
od 9 grudnia 2010 r.
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Rok 2010
Rok 2009
Zarządzenia uchylone
Uchylone w 2014 roku
Uchylone w 2013 roku
Uchylone w 2012 roku
Uchylone w 2011 roku
Uchylone w 2010 roku
Uchylone w 2009 roku
Uchylone w 2008 roku
Uchylone w 2007 roku
Uchylone w 2006 roku
Uchylone w 2005 roku
Uchylone w 2004 roku
Uchylone w 2003 roku
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Podatkowy
Dane kontaktowe
Zakres działania
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Stawki podatków lokalnych
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Ulgi podatkowe udzielone
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Procedura stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych
Podatek od środków transportowych
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Prawny
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Referat Zdrowia
Programy Zdrowotne
Sprawozdania z Programów Zdrowotnych
Ogłoszenia
Organizacje pozarządowe
Opieka zdrowotna
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Małe dziecko
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Żłobek
Klub dziecięcy
Dzienny opiekun
Niania
Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki
Kwalifikacje personelu
Finansowanie
Referat Lokalowy
Referat Zarządzania Kryzysowego
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
Referat Informatyki
Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji
Referat Zamówień Publicznych
Referat Inwestycji
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Plany audytu wewnętrznego
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Kodeks etyki audytora wewnętrznego i karta audytu wewnętrznego
Standardy audytu wewnętrznego
Karta audytu wewnętrznego
Dane kontaktowe
Zakres działania
Ochrona Przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Pion ochrony informacji niejawnych
Archiwum zakładowe
Asystent Burmistrza
Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Regulamin służby przygotowawczej
Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Regulamin postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Instrukcja postępowania z kluczami
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Jednostki organizacyjne gminy
Administracja Zasobów Komunalnych - jednostka budżetowa
Kierownictwo
Podstawowe informacje
Zakres załatwianych spraw
Statut
Regulaminy
Finanse
Plany do budżetu
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Sprawozdania z wykonania budżetu
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Protokoły kontroli
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Uchwała powołująca
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne do 14 tys euro
Zapytania ofertowe
Rok 2012
Rok 2011
Ogłoszenia wyników
Rok 2012
Rok 2011
Zamówienia publiczne powyżej 14 tys euro
Zapytania ofertowe
Rok 2012
Rok 2011
Ogłoszenia wyników
Rok 2012
Rok 2011
Oferty pracy
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie - instytucja kultury
Kierownictwo
Podstawowe informacje
Statut
Regulaminy
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin organizacyjny
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie
Regulamin korzystania z Internetu
Cennik opłat regulaminowych
Regulamin Imprez
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Finanse
Plany do budżetu
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2014
Sprawozdania finansowe
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2014
Protokoły kontroli
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Uchwały
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska
Wyniki naboru na wolne stanowiska
Konsultacje społeczne
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu - jednostka budżetowa
Kierownictwo
Podstawowe informacje
Statut
Regulaminy
Regulamin postępowania w sprawach zamówień publicznych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin okresowej oceny pracowników
Regulamin służby przygotowawczej
Regulamin naboru na wolne stanowiska w MORiS-ie
Regulamin wynagradzania
Regulamin organizacyjny
Finanse
Plany do budżetu
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Sprawozdania z wykonania budżetu
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Protokoły kontroli
Kontrola wewnętrzna
Kontrola zewnętrzna
Uchwała powołująca
Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie - jednostka budżetowa
Kierownictwo
Podstawowe informacje
Statut
Regulaminy
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Regulamin postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin organizacyjny
Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w MZZ
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin służby przygotowawczej
Finanse
Plany do budżetu
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2013
Sprawozdania z wykonania budżetu
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2012
Protokoły kontroli
Uchwały
Oferty pracy
Ogłoszenie o naborze
Wyniki naboru
Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa
Kierownictwo
Podstawowe informacje
Statut
Regulaminy
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w OPS Pszczyna
Regulamin korzystania z mieszkań chronionych
Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro
Regulamin Klubu Integracji Społecznej
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin okresowej oceny pracowników
Regulamin wynagradzania
Regulamin pracy
Regulamin organizacyjny
Finanse
Protokoły kontroli
kontrole zewnętrzne
2014
2013
2012
2011
2010
2009
kontrole wewnętrzne
Rejestry, ewidencje, archiwa
Uchwały
Programy, strategie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2010-2015
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochr. Ofiar Przem.w Rodz.w latach 2010-2015
Pszczyńskie Centrum Kultury - instytucja kultury
Kierownictwo
Podstawowe informacje
Statut
Regulaminy
Finanse
Przetargi
Protokoły kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola wewnętrzna
Państwowa Inspekcja Pracy
Archiwum Państwowe
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Państwowa Straż Pożarna
Uchwały
Konsultacje społeczne
Pszczyński Zarząd Edukacji - jednostka budżetowa
BIP Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
Podstawowe informacje
Szkoły i przedszkola
Wykaz szkół i przedszkoli
Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pszczynie
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach
Szkoła Podstrawowa Nr 8 w Rudołtowicach
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Studzionce
Szkoła Podstawowa Nr 13 w Wiśle Małej
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jankowicach
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Pszczynie
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Brzeźcach
Publiczne Gimnazja
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie
Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie
Publicznej Gimnazjum Nr 5 w Studzionce
Zespoły Szkół
Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie
Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie
Zespoły Szkolno-Przedszkolne
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
Przedszkola Publiczne
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pszczynie
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pszczynie
Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Pszczynie
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Ćwiklicach
Przedszkole Publiczne Nr 14 w Studzionce
Przedszkole Publiczne Nr 19 w Jankowicach
Przedszkole Publiczne Nr 21 w Pszczynie
Żłobek Miejski - jednostka budżetowa
Kierownictwo
Podstawowe informacje
Statut
Regulaminy
Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego w Pszczynie
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania
Zarządzenie
Regulamin oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Żłobku Miejskim w Pszczynie
Regulamin postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Żłobku Miejskim w Pszczynie
Finanse
Plany do budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Protokoły kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kontrola wewnętrzna
Komenda Powiatowa Państwowej Staraży Pożarnej
Kontrola wewnętrzna
Oferty pracy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Ogłoszenia i informacje
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Kierownictwo
Podstawowe informacje
Statut
Regulaminy
Finanse
Protokoły kontroli
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wojewódzki Urząd Pracy
Kontrola wewnętrzna
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
Konkursy ofert
Spółki z udziałem gminy
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Podstawowe informacje
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Władze Spółki
Dane teleadresowe
Umowa Spółki
Prowadzona działalność
Przetargi
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Podstawowe informacje
Regulaminy
Uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników
Jednostki pomocnicze gminy
Sołectwa
Brzeźce
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Wisła Mała
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Studzionka
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Studzienice
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Rudołtowice
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Piasek
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Poręba
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Łąka
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Jankowice
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Ćwiklice
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Czarków
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Wisła Wielka
Uchwały Zebrań Wiejskich 2013
Uchwały Zebrania Wiejskiego 2014
Osiedla
Stare Miasto (nr 1)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Kępa (nr 11)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Kolonia Jasna (nr 10)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Polne Domy (nr 9)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Podstarzyniec (nr 8)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Piłsudskiego (nr 7)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Powstańców Śląskich (nr 6)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Daszyńskiego (nr 5)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Piastów (nr 4)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Siedlice (nr 3)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Śródmieście (nr 2)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Stara Wieś (nr 12)
Uchwały Ogólnych Zebrań Mieszkańców 2013
Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców 2014
Gmina Pszczyna
Status prawny
Organizacja gminy
Przedmiot działalności i kompetencje
Gmina Pszczyna
Jednostki organizacyjne
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze
Organy gminy i osoby sprawujące w nich funkcje
Struktura własnościowa
Informacje o stanie gminy
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Statut Gminy Pszczyna
Strategiczny program rozwoju
Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014
Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Pszczyna
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rozwój Lokalny Gminy Pszczyna
Rewitalizacja Gminy Pszczyna
Rozwiązywanie Problemów Społecznych w Gminie Pszczyna
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gminna Ewidencja Zabytków
Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawdzenie stanu realizacji sprawy
Wyszukiwanie wg wydziału
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Podatkowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Prawny
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Referat Zdrowia
Ogłoszenia
Organizacje pozarządowe
Opieka zdrowotna
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Małe dziecko
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Żłobek
Klub dziecięcy
Dzienny opiekun
Niania
Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki
Kwalifikacje personelu
Finansowanie
Referat Lokalowy
Informacja dla osób starających się o zryczałtowany dodatek energetyczny
Referat Zarządzania Kryzysowego
zagrożenia w cyberprzestrzeni
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
Referat Informatyki
Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji
Referat Zamówień Publicznych
Referat Inwestycji
Ochrona Przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Stanowisko ds kontroli
Dane kontaktowe
Zakres działania
Plany kontroli i sprawozdania z działalności kontrolnej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2013
Audyt wewnętrzny
Plany audytu wewnętrznego
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Kodeks etyki audytora wewnętrznego i karta audytu wewnętrznego
Standardy audytu wewnętrznego
Karta audytu wewnętrznego
Dane kontaktowe
Zakres działania
Pion ochrony informacji niejawnych
Archiwum zakładowe
Asystent Burmistrza
Doradca Burmistrza
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
od lipca 2003
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
od 9 grudnia 2010 r.
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
od 30 listopada 2006r.
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
od 9 grudnia 2010 r.
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Rok 2010
Rok 2009
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Mienie komunalne
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Dług publiczny
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Pomoc publiczna
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Ciężary publiczne
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Informacja o zbędnych i zużytych środkach trwałych przeznaczonych do likwidacji
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Budżet
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Podatki lokalne
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Stawki podatków lokalnych
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Ulgi podatkowe udzielone
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Procedura stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych
Opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Ulgi w opłatach lokalnych
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Stawki opłat lokalnych
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Programy
Sprawozdania
Przetargi
Ogłoszenia przetargów
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
od lipca 2003 roku
Wyniki przetargów
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Ogłoszenia do 30 tys. EURO
Konkursy
Ogłoszenia konkursów
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Wyniki konkursów
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Zadania publiczne realizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Oferty pracy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia
Ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Wyniki konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdania
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Pszczyna
Karta organizacji pozarządowej
Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych
Konsultacje społeczne
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Podstawa przeprowadzania konsultacji
Sprawy mieszkaniowe
Zestawienia danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy
Informacja dla osób starających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Informacja dla osób starających sie o najem lokalu mieszkalnego
Informacja dla osób starających sie o zamianę lokalu mieszkalnego
Informacja dla osób starajacych sie o zryczałtowany dodatek energetyczny
Oświadczenia majątkowe
Wyłączenie jawności w oświadczeniach majątkowych
Radni Rady Miejskiej
Szczotka Leszek
Brzozowski Jan
Caputa Sylwia
Czypek Krystian
Dyrda Renata
Fuławka Krystyna
Gad Małgorzata
Hanusek Kazimierz
Kobiór Mirosław
Kolon Maciej
Kopiec Henryk
Kraus Mirosław
Kubis Jacek
Kuczera Grzegorz
Leki Marcelina
Nowaczyk Tomasz
Pęciak Jan
Pudełko Michał
Ryguła Józef
Ryguła Walenty
Smok-Ptaszyńska Halina
Stieber Maciej
Żyła Tadeusz
Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego
Dariusz Skrobol - Burmistrz (kadencja 2010-2014)
Barbara Sopot-Zembok - Zastępca Burmistrza (kadencja 2010-2014)
Celina Biel - Sekretarz (kadencja 2006 - 2010 oraz 2010-2014)
Artur Krawczyk - Skarbnik Gminy (zatrudniony od 01.04.2012 r.)
Zofia Lubska - Naczelnik Wydziału Finansowego (zatrudniona od 03.03.2008r.)
Katarzyna Szafron - Naczelnik Wydziału Podatkowego
Jarosław Kosobudzki - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Zbigniew Zywert - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
Anna Krzystolik - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (zatrudniona od 01.10.2008r.)
Alojzy Cieszko - Naczelnik Wydziału Rolnictwa
Justyna Skura - Inspektor w Wydziale Finansowym
Gabriela Polok - Podisnpektor w Wydziale Finansowym
Anna Białoń - Podinspektor w Wydziale Finansowym
Kierownictwo jednostek powołanych przez gminę Pszczyna
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
Urszula Szypuła - Dyrektor (zatrudniona od 03.09.2008r.)
Jednostki organizacyjne gminy
Administracja Zasobów Komunalnych
Gabriela Januszewska - Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych (zatrudniona od 11.07.2012 r.)
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
Dariusz Zuber - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
Teresa Musik - Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (zatrudniona od 01.10.2007r.)
Miejski Zakład Zieleni
Jacek Lebioda - Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni (zatrudniony od 01.01.2008r.)
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sonia Marekwia - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Eugenia Żmij - Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Zembala - Kierownik Działu Pomocy i Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej
Jadwiga Krzepina - Kierownik Działu Świadczeń i Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej
Pszczyńskie Centrum Kultury
Michał Czernek - Dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury (zatrudniony od 1.04.2009r.)
Pszczyński Zarząd Edukacji
Marian Grygier - Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
Szkoły i przedszkola
Szkoły Podstawowe
Witold Wiktorczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszczynie
Beata Hellwig (zatrudniona od 1.09.2007r.) - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie
Aleksandra Latko - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pszczynie
Katarzyna Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ćwiklicach
Katarzyna Wybrańczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach (zatrudniona od 1.09.2009)
Lilianna Mańka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie (zatrudniona od 1.03.2007r.)
Urszula Niezgoda - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce (zatrudniona od 1.09.2007r.)
Adam Zuber - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej (od 1.09.2004)
Piotr Wieczorek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jankowicach
Paweł Więcek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Pszczynie (zatrudniony od 1.09.2009)
Elżbieta Famulok - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 w Brzeźcach
Zespoły Szkół
Damian Cieszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie
Władysław Chrobok - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie
Jolanta Skrzyńska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie
Grzegorz Świerkot - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące (zatrudniony od 1.09.2007r.)
Jolanta Rudka - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku
Halina Nocoń - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach (zatrudniona od 25.11.2006)
Mirosław Polok - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej
Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014)
Gimnazja
Teresa Gandyk-Bigos - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie (zatrudniona od 1.11.2007r.)
Bogumiła Fedczyszyn - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie
Jacek Indeka - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Studzionce
Przedszkola
Teresa Kloc - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pszczynie
Barbara Worek - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pszczynie
Blanka Bogucka - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie (zatrudniona od 1.09.2012)
Małgorzata Szklanny - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 8 w Pszczynie
Bożena Stawicka - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach (zatrudniona od 1.09.2011r.)
Sylwia Młocek - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 14 w Studzionce
Grażyna Szotek - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 19 w Jankowicach
Anna Lorenc-Chroń - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 21 w Pszczynie
Żłobek Miejski
Barbara Zbijowska - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Pszczynie (zatrudniona od 20.02.2012)
Spółki z udziałem gminy
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. w Pszczynie
Jacek Patyk - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. w Pszczynie
Jacek Gałuszka - Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie
Wojciech Solik - Prezes Zarządu PIK Sp. z o.o. w Pszczynie (pełniący funkcję od 13.07.2011 r.)
Grażyna Hołoga-Ryt - Członek Zarządu PIK Sp. z o.o. (od 20.02.2014 r.)
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pszczynie
Wojciech Studzieński - Prezes Zarządu PTBS Sp. z o.o. w Pszczynie (zatrudniony od 01.10.2008r.)
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Kontrola wewnętrzna
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Kontrola jednostek organizacyjnych gminy
Administracja Zasobów Komunalnych
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
Miejski Zakład Zieleni
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kontrola zewnętrzna
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Kontrola wewnętrzna
Pszczyńskie Centrum Kultury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola wewnętrzna
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wojewódzki Urząd Pracy
Kontrola wewnętrzna
Pszczyński Zarząd Edukacji
Żłobek Miejski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kontrola wewnętrzna
Regulaminy
Audyt wewnętrzny
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Kontrola zewnętrzna
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Sprawozdania finansowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji zbiorów danych osobowych
Rejestr Instytucji Kultury
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - księga rejestrowa
Pszczyńskie Centrum Kultury - księga rejestrowa
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Archiwum zakładowe
Ewidencja zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
Oświadczenia majątkowe
Radni Rady Miejskiej
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2006 - 2010
Brzozowski Jan
Caputa Sylwia
Czypek Krystian
Dolczak Ludmiła
Faruga Adrian
Gaża Grzegorz
Gołek Jadwiga
Kania Edward
Kobiór Mirosław
Kuczera Grzegorz
Leki Marcelina
Mańka Andrzej
Mejsak Jarosław
Orlik Janusz
Pławecka Joanna
Smok Ptaszyńska Halina
Ryguła Walenty
Stieber Maciej
Szczotka Leszek
Wiktorczyk Benedykt
Wojtanowicz Andrzej
Zbijowski Stanisław
Głombek Edyta - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2002 - 2006
Brzozowski Jan
Caputa Sylwia Danuta
Czypek Krystian Józef
Dolczak Ludmiła Joanna
Gołek Jadwiga
Hlubek Jan Wincenty
Kania Edward
Kobiór Mirosław Czesław
Lipus Waldemar Janusz
Noskowski Zbigniew Henryk
Orlik Janusz Piotr
Pławecka Joanna Krystyna
Pruszkowska Ewa Maria
Rosmus-Kuczia Irena
Stania Damian Jacek
Szwarc Marian Józef
Wanot Grzegorz Marian
Wiera Czesław Bolesław
Wrona Maria Teresa
Wyrobek Andrzej Piotr
Zbyrowski Marek Jacek
Ziobro Ryszard
Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego
Henryk Studzieński - Burmistrz (kadencja 2002 - 2006)
Jan Duda - Zastępca Burmistrza (kadencja 2002 - 2006)
Sławomir Kowalski - Zastępca Burmistrza (kadencja 2002 - 2006)
Krystian Szostak - Burmistrz (kadencja 2006 - 2010)
Tomasz Drąszkowski - Zastępca Burmistrza (kadencja 2006 - 2010)
Mirosław Kraus - Zastępca Burmistrza (kadencja 2006 - 2010)
Dariusz Skrobol - Zastępca Burmistrza (kadencja 2006 - 2010)
Grażyna Goszcz - I Zastępca Burmistrza (kadencja 2010-2014)
Wojciech Mikołajec - Sekretarz Gminy (kadencja 2002 - 2006)
Adam Matusiewicz - Skarbnik Gminy (1.03.2000 - 31.03.2008)
Marek Dutkowski - Skarbnik Gminy (01.01.2008 - 30.06.2012)
Aleksandra Grygierczyk - Zastępca Skarbnika (do dnia 30.04.2013 r.)
Marek Dutkowski - Naczelnik Wydziału Finansowego UM w Pszczynie (18.06.2001 - 31.12.2007)
Franciszek Noszka - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (1.08.1999 - 30.09.2008)
Ilona Bryła - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego UM w Pszczynie (13.07.2009 - 31.03.2010)
Katarzyna Szafron - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego (do 30.04.2013 r.)
Edward Bogacz - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego (do 31.07.2013 r.)
Beata Konarska- Kościelny - Referent w Wydziale Finansowym (9.06.2009 - 13.10.2010)
Kierownictwo jednostek powołanych przez gminę Pszczyna
Leszek Kuśka - Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie (1.05.1994 - 30.06.2012)
Eugenia Żmij - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej (do 01.03.2013 r.)
Barbara Stieber-Kopeć - Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (10.05.1991 - 31.08.2007)
Maria Cieszko - Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie (1.01.1996 - 30.12.2007)
Ewa Spyra - Dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie (1.07.1999 - 31.03.2009)
Małgorzata Tkaczyk - p.o. Dyrektora Pszczyńskiego Centrum Kultury (2.03.2009 - 31.03.2009)
Janina Wojciech - Zastępca Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie
Anna Oko - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Pszczynie (1.01.1991 - 19.02.2012)
Tomasz Niesyto -Dyrektor Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego 23.10.2000-31.08.2008
Krzysztof Latko - Prezes Zarządu PIK Sp. z o.o. w Pszczynie (1.01.1995 - 13.07.2011)
Krzysztof Latko - Członek Zarządu PIK Sp. z o.o.(13.07.2011 - 24.04.2012)
Tomasz Drąszkowski - Członek Zarządu PIK Sp. z o.o. w Pszczynie (1.08.2011 - 15.05.2012)
Mirosław Jacek - Członek Zarządu PIK Sp. z o.o. w Pszczynie (do 13.07.2011)
Irena Kuś - Członek Zarządu PIK Sp. z o.o. w Pszczynie (do 13.07.2011)
Małgorzata Szafron-Szendzielorz - Prezes Zarządu PTBS Sp. z o.o. w Pszczynie (do 30.04.2008)
Wojciech Kaczmarczyk - Członek Zarządu PTBS Sp. z o.o. w Pszczynie
Aleksander Ślęczka- Prezes Zarządu PTBS Sp. z o.o. w Pszczynie (do 19.06.2013 r.)
Wojciech Studzieński - Członek Zarządu PTBS Sp. z o.o. w Pszczynie (zatrudniony od 01.10.2008r.)
Anna Chroszcz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie (zatrudniona do 31.08.2007)
Regina Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pszczynie
Krystyna Żemła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach (zatrudniona do 31.08.2009)
Małgorzata Spocińska-Wrona - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łące (zatrudniona do 31.08.2007)
Grażyna Łebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie (zatrudniona do 28.02.2007)
Jadwiga Kost - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce (zatrudniona do 31.08.2007)
Damian Cieszewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej (zatrudniony do 31.08.2004)
Gabriela Rajwa - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Pszczynie (zatrudniona do 31.08.2009)
Renata Dyrda - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie (zatrudniona do 31.08.2007)
Urszula Zygmunt - p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie (zatrudniona do 31.10.2007)
Zygmunt Jeleń - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach (zatrudniony do 24.11.2006)
Maria Prax - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pszczynie
Krystyna Grzechnik - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie (zatrudniona do 31.08.2012)
Wanda Kamińska - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach (zatrudniona do 31.08.2011)
Ewa Czarska - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 13 w Łące (zatrudniona do 31.08.2007)
Małgorzata Gad - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 15 w Wiśle Wielkiej (zatrudniona do 31.08.2007)
Halina Sosnowska - Dyrektor Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Pszczynie
Wybory samorządowe 2010 rok
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Pomoc
Redakcja
Rejestr zmian
Wyszukiwanie zaawansowane
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia