Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
od 9 grudnia 2010 r.
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.01.2014 SG.0050.92... ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pszczynie przy ul. Cieszyńskiej
 29.01.2014 SG.0050.92... ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Doświadczalnej
 29.01.2014 SG.0050.92... ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Pszczynie przy ul. ks. biskupa Bogedaina
 29.01.2014 SG.0050.92... ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiernia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 29.01.2014 SG.0050.92... ustalenia na rok budżetowy 2013 ostatecznej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczyna
 29.01.2014 SG.0050.91... powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w przedszkolach niepublicznych dotowanych z budżetu Gminy Pszczyna
 29.01.2014 SG.0050.91... ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia połozonej w Pszczynie przy ul. ks. biskupa Bogedaina
 29.01.2014 SG.0050.91... wprowadzenia zmian do Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejkim w Pszczynie
 29.01.2014 SG.0050.91... ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Piasku przy ul. Kolejowej
 13.01.2014 SG.0050.91... wyboru ofert zgłoszonych na konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2014 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w tym działania nz rzecz osób(...)
 13.01.2014 SG.0050.91... wyboru ofert zgłoszonych na konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2014 r. w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (...)
 13.01.2014 SG.0050.91... wyboru ofert zgłoszonych na konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2014 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (...)
 08.01.2014 SG.0050.91... ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Pszczynie w rejonie ul. Parkowej
 08.01.2014 SG.0050.91... wyboru ofert zgłoszonych na konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2014 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (...)
 08.01.2014 SG.0050.91... udzielenia upowanienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej (...)

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2271
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia