Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 13.11.2013 XXXVII/480... Uchwała Nr XXXVII/480/13 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
 13.11.2013 XXXVII/479... Uchwała Nr XXXVII/479/13 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2014
 13.11.2013 XXXVII/474... Uchwała Nr XXXVII/474/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
 13.11.2013 XXXVII/473... Uchwała Nr XXXVII/473/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
 01.10.2013 XXXVI/458/... Uchwała Nr XXXVI/458/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/427/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji (...)
 01.10.2013 XXXVI/457/... Uchwała Nr XXXVI/457/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Piasku
 02.09.2013 XXXV/445/13 Uchwała Nr XXXV/445/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/357/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (...)
 02.09.2013 XXXV/439/13 Uchwała Nr XXXV/439/13 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy (...)
 02.09.2013 XXXV/437/13 Uchwała Nr XXXV/437/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego (...)
 02.09.2013 XXXV/436/13 Uchwała Nr XXXV/436/13 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie
 24.06.2013 XXXIV/428/13 Uchwała Nr XXXIV/428/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego
 24.06.2013 XXXIV/427/... Uchwała Nr XXXIV/427/13 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (...)
 24.06.2013 XXXIV/426/... Uchwała Nr XXXIV/426/13 w sprawie Statutu Pszczyńskiego Centrum Kultury
 27.05.2013 XXXIII/416... Uchwała Nr XXXIII/416/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce
 27.05.2013 XXXIII/415... Uchwała Nr XXXIII/415/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej
 26.04.2013 XXXII/402/... Uchwała Nr XXXII/402/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Łące
 26.03.2013 XXXI/394/13 Uchwała Nr XXXI/394/13 w sprawie stawek opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 26.03.2013 XXXI/393/13 Uchwała Nr XXXI/393/13 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 26.03.2013 XXXI/392/13 Uchwała Nr XXXI/392/13 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 26.03.2013 XXXI/391/13 Uchwała Nr XXXI/391/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług (...)

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3321
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia