Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 19.12.2012 XXVII/357/... Uchwała Nr XXVII/357/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 19.12.2012 XXVII/356/... Uchwała Nr XXVII/356/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę (...)
 19.12.2012 XXVII/353/... Uchwała Nr XXVII/353/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (...)
 05.12.2012 XXVI/348/12 Uchwała Nr XXVI/348/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
 05.12.2012 XXVI/347/12 Uchwała Nr XXVI/347/12 w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2013.
 05.12.2012 XXVI/346/12 Uchwała Nr XXVI/346/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
 05.12.2012 XXVI/345/12 Uchwała Nr XXVI/345/12 w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa w 2013 r.
 05.12.2012 XXVI/344/12 Uchwała Nr XXVI/344/12 w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2013 r.
 05.12.2012 XXVI/343/12 Uchwała Nr XXVI/343/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy Pszczyna.
 20.11.2012 XXIV/332/12 zmiany Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty (...)
 20.11.2012 XXIV/331/12 zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego.
 20.11.2012 XXIII/323/12 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20.11.2012 XXIII/322/12 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20.11.2012 XXIII/321/12 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna.
 20.11.2012 XXIII/320/12 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna.
 20.11.2012 XXIII/319/12 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
 20.11.2012 XXIII/318/12 rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 20.11.2012 XXIII/317/12 określenia wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 20.11.2012 XXIII/315/12 pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 20.11.2012 XXIII/314/12 zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3360
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia