Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
od lipca 2003
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 31.12.2012 XXVIII/36... Uchwała Nr XXVIII/367/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 31.12.2012 XXVIII/36... Uchwała Nr XXVIII/366/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie pomiędzy ul. Chochółka i ul. Brzechwy.
 31.12.2012 XXVIII/365... Uchwała Nr XXVIII/365/12 w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Pszczynie.
 31.12.2012 XXVIII/36... Uchwała Nr XXVIII/364/12 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2013 rok.
 31.12.2012 XXVIII/363... Uchwała Nr XXVIII/363/12 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze doraźnym.
 31.12.2012 XXVIII/36... Uchwała Nr XXVIII/362/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2013-2031.
 31.12.2012 XXVIII/361... Uchwała Nr XXVIII/361/12 w sprawie budżetu gminy na rok 2013.
 19.12.2012 XXVII/360/... Uchwała Nr XXVII/360//12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Pszczyna na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 19.12.2012 XXVII/359/12 Uchwała Nr XXVII/359/12 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2012 – 2031.
 19.12.2012 XXVII/358/12 Uchwała Nr XXVII/358/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 19.12.2012 XXVII/357/12 Uchwała Nr XXVII/357/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 19.12.2012 XXVII/356/12 Uchwała Nr XXVII/356/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę (...)
 19.12.2012 XXVII/355/12 Uchwała Nr XXVII/355/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2011 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. (...)
 19.12.2012 XXVII/354/12 Uchwała Nr XXVII/354/12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego.
 19.12.2012 XXVII/353/... Uchwała Nr XXVII/353/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (...)
 19.12.2012 XXVII/352/... Uchwała Nr XXVII/352/12 w sprawie zamknięcia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych.
 19.12.2012 XXVII/351/12 Uchwała Nr XXVII/351/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (...)
 19.12.2012 XXVII/350/... Uchwała Nr XXVII/350/12 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Pszczynie wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie (...)
 05.12.2012 XXVI/349/12 Uchwała Nr XXVI/349/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 05.12.2012 XXVI/348/12 Uchwała Nr XXVI/348/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 5167
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia