Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
od 9 grudnia 2010 r.
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 30.12.2011 Nr SG.0050... ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej lokal mieszkalny nr 22/3, w budynku położonym w Pszczynie przy ulicy Szymanowskiego 20-22-24.
 30.12.2011 Nr SG.120.... zmiany do instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 30.12.2011 Nr SG.120.... zmiany Zarządzenia Nr BHP. 0152 – 30/09 Burmistrza Pszczyny z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Pszczynie .
 30.12.2011 Nr SG.120.... Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
 30.12.2011 Nr SG.120.... przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu.
 30.12.2011 Nr SG.120.... powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Pszczynie
 30.11.2011 Nr SG.120.... powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
 28.11.2011 Nr SG.120.... określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
 28.11.2011 Nr SG.0050... ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 22.11.2011 Nr SG.120.... wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy
 08.11.2011 Nr SG.120.... zmiany Zarządzenia Nr BHP. 0152-63/09 Burmistrza Pszczyny z dnia 9.11.2009 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidua
 04.11.2011 Nr SG.120.... powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
 26.10.2011 Nr SG.120.... powołania komisji w celu przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej z Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 14.10.2011 Nr SG.0050... zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.103.2011 Burmistrza Pszczyny z dnia 6 czerwca 2011r. w spawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej lokal mieszkalny nr 5/4 w budynku po
 30.09.2011 Nr SG.120.... zmian do Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
 16.09.2011 Nr SG.120.... uchylenia zarządzenia powołującego komisję w celu przygotowania brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 16.09.2011 Nr SG.120.... zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
 23.08.2011 Nr SG.120.... powołania komisji w celu przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 29.07.2011 Nr SG.120.... powołania komisji w celu przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 27.07.2011 Nr SG.0050... powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Koczendy – nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym Nr 19 w Jankowicach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3247
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia