Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawdzenie stanu realizacji sprawy
Wyszukiwanie wg wydziału
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Podatkowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Prawny
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Referat Zdrowia
Referat Lokalowy
Referat Zarządzania Kryzysowego
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
Referat Informatyki
Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji
Referat Zamówień Publicznych
Referat Inwestycji
Ochrona Przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Stanowisko ds kontroli
Audyt wewnętrzny
Pion ochrony informacji niejawnych
Archiwum zakładowe
Asystent Burmistrza
Doradca Burmistrza
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 02.09.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przdsięwzięcia pn. Naprawa szkody górniczej powstałej na lewym wale Wisły w Rudołtowicach (....)"
 28.05.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej pn. "Uruchomienie linii technologicznej produkcji kształtowników metodą pultruzji (...)"
 16.05.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce 1623/1 w Łące
 16.05.2014 Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce nr 1623/1 obręb 0005 w Łące (...)"
 14.05.2014 Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody (...)w Pszczynie przy ul. Polne Domy
 14.05.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody (...)w Pszczynie przy ul. Polne Domy
 09.05.2014 OŚ. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji zasilającej Wytwórnię Mas Bitumicznych w gaz propan-butan (...)
 30.04.2014 OŚ.6220.0... Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej S-5"
 30.04.2014 OŚ.6220.0... Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : Budowa stacji uzdatniania wody SUW w istniejacej hali produkcji pieczarek (...)
 18.04.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia"Budowa studni głębinowej S-5 w Łące przy ulicy Zdrojowej""
 18.04.2014 OŚ.6220.0... obwieszczenie o wszczęciu psotepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia"Budowa stacji uzdatnianie wody(...)"
 10.04.2014 OŚ.62220.... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej pn. "Naprawa szkody górniczej powstałej na lewym wale Wisły w Rudołtowicach ...."
 27.03.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa studni S-5 w Łące przy ul. Zdrojowej"
 07.03.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Stacja demontażu pojazdów" w Pszczynie przy ulicy Górnośląskiej na działkach 1732/13 i 1773/13
 26.02.2014 OŚ.6220.0... Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej S-5"
 22.01.2014 OŚ.6220.0... Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia " Rozbudowa ulicy Polne Domu w Pszczynie (....)
 22.01.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia " Rozbudowa ulicy Polne Domu w Pszczynie (....)
 31.12.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia " Rozbudowa ulicy Polne Domu w Pszczynie (....)
 09.12.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Rozbudowa ul. Polne Domy polegająca na budowie chodnika jednostronnego""
 20.11.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania "Rozbudowa ul. Polne Domy polegająca na budowie jednostronnego chodnika"

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2007
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia