Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 05.11.2010 Nr LIII/61... w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011
 05.11.2010 nr LIII/61... w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
 05.11.2010 Nr LIII/61... w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2011
 05.11.2010 Nr LIII/61... ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku
 05.11.2010 Nr LIII/61... określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom(...)
 05.11.2010 Nr LIII/60... zmiany Uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 stycznia 2008
 05.11.2010 Nr LIII/60... w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w Pszczynie oraz Czarkowie
 05.11.2010 Nr LIII/60... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Pszczyna oznaczonych symbolami A i B
 06.10.2010 Nr LII/595... w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.04.2010 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania (...)
 06.10.2010 Nr LII/593... w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina Pszczyna
 06.10.2010 Nr LII/578... w sprawie zmiany Uchwały nr L/545/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24.06.2010 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pszczyna
 07.09.2010 LI/564/10 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych(...)
 07.09.2010 LI/562/10 pozbawienia statusu pominka przyrody
 07.09.2010 LI/559/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (...)
 07.09.2010 LI/555/10 uchylenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie
 05.07.2010 L/547/10 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Pszczyna
 05.07.2010 L/545/10 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pszczyna
 05.07.2010 L/543/10 w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z radą działaności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (...)
 01.06.2010 XLVIII/539... w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzeźcach
 05.05.2010 Nr XLVII/5... w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do gminy

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2302
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia