Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
od lipca 2003
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 28.02.2012 XVII/216/12 Uchwała Nr XVII/216/12 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze doraźnym.
 07.01.2011 IV/25/10 Uchwała Nr IV/25/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 07.01.2011 IV/24/10 Uchwała Nr IV/24/10 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2011 rok.
 07.01.2011 IV/23/10 Uchwała Nr IV/23/10 w sprawie budżetu gminy na rok 2011
 07.01.2011 IV/22/10 Uchwała Nr IV/22/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2011-2031
 07.01.2011 III/21/10 Uchwała Nr III/21/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 9 grudnia 2010 r.
 07.01.2011 III/20/10 Uchwała Nr III/20/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 07.01.2011 III/19/10 Uchwała Nr III/19/10 w sprawie ustanowienia służebności
 07.01.2011 III/18/10 Uchwała Nr III/18/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok
 07.01.2011 III/17/10 Uchwała Nr III/17/10 w sprawie Programu współpracy na rok 2011 gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 07.01.2011 III/16/10 Uchwała Nr III/16/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2009 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. (...)
 07.01.2011 III/15/10 Uchwała Nr III/15/10 w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna do realizacji projektu o tytule Pszczyńska e-oświata w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4.
 07.01.2011 III/14/10 Uchwała Nr III/14/10 w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna jako Partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4
 07.01.2011 III/13/10 Uchwała Nr III/13/10 w sprawie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Pszczyna”
 07.01.2011 III/12/10 Uchwała Nr III/12/10 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pszczyny wybranego na kadencję 2010-2014
 16.12.2010 II/11/10 Uchwała Nr II/11/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych na kadencję w latach 2010 - 2014
 16.12.2010 II/10/10 Uchwała Nr II/10/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej na kadencję w latach 2010 - 2014
 16.12.2010 II/9/10 Uchwała Nr II/9/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki na kadencję w latach 2010 - 2014
 16.12.2010 II/8/10 Uchwała Nr II/8/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu na kadencję w latach 2010 - 2014
 16.12.2010 II/7/10 Uchwała Nr II/7/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych na kadencję w latach 2010 - 2014

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3986
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia