Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 24.02.2009 Nr XXIX/35... w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
 24.02.2009 Nr XXIX/34... w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach (...)
 24.02.2009 Nr XXIX/34... w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz (...)
 24.02.2009 Nr XXIX/34... w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (...)
 24.02.2009 Nr XXIX/34... w sprawie zmiany Statutów Sołectw Jankowice i Studzienice.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2009.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2009 r.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa w 2009 r.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy Pszczyna.
 16.12.2008 Nr XXVII/3... w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 16.12.2008 Nr XXVII/3... w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.
 01.10.2008 Nr XXVI/30... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego przez Gminę Pszczyna
 01.10.2008 NR XXVI/30... w sprawie zmiany Statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
 12.09.2008 Nr XXV/291... zmiany Uchwały nr XII/126/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych.
 12.09.2008 Nr XXV/287... zmiany uchwały Nr 69/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie ul. Konopnickiej 39.
 12.09.2008 Nr XXV/286... zmiany uchwały Nr 556/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie ul. Katowicka 47.
 12.09.2008 Nr XXV/284... zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XIX/201/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna.
 12.09.2008 Nr XXIII/... w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności przypadających gminie i jednostkom organizacyjnym gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje(...)

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2692
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia