Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Rok 2010
Rok 2009
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 28.12.2009 Nr OI.0152... uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt
 10.12.2009 Nr OI.0152... ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2009 r.
 10.12.2009 Nr BHP.015... zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wypłat miesięcznego ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży i obuwia robo
 10.12.2009 Nr BHP.015... zmiany Zarządzenia Nr BHP.0152-30/09 Burmistrza Pszczyny z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 10.12.2009 Nr OI.0152... powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 10.12.2009 Nr OI.0152... powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
 10.12.2009 Nr OI.0152... powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.
 10.12.2009 Nr ZK.0152... powołania komisji do przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej
 10.12.2009 Nr OI.0152... powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 10.12.2009 Nr OI.0152... powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska inspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
 10.12.2009 Nr OI.0152... powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 10.12.2009 Nr ZK.0152... powołania komisji dokonującej oględzin oraz ustalenia szkód i szacowania strat w mieniu gminy Pszczyna poniesionych w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w nocy z dnia 24 na 25 cz
 10.12.2009 Nr OI.0152... wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 10.12.2009 Nr OI.0152... określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych gminy oraz ich zastępców
 10.12.2009 Nr FN.0152... określenia procedury przy stosowaniu ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych przypadających Gminie Pszczyna, do których stosuje się przepisy ustawy ordynacja podatkowa
 10.12.2009 Nr OI.0152... sposobu i trybu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz dyr.
 12.08.2009 Nr OI.0152... ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 10.08.2009 Nr OI.0152... wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Pszczynie
 10.07.2009 Nr OI.0152... powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektorta w referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
 10.07.2009 INF.0152-4... powołania przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu Sterującego oraz wyznaczenia osób do kontaktów robnoczych w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego realizacji projektów: "Budowa e-strukt

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2101
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia