Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.12.2009 XLIII/494/09 Zmiany nazwy części drogi, nadania nazwy drodze publicznej oraz drodze wewnętrznej położonym w Łące, Piasku oraz Studzienicach
 29.12.2009 XLIII/491/09 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (..)
 01.12.2009 XLII/486/09 Określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji w sprawie podatku rolnego, wzorku informacji w sprawie podatku
 01.12.2009 XLII/485/09 Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
 01.12.2009 XLII/484/09 Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od tego podatku
 01.12.2009 XLII/483/09 Stawek opłaty targowej na rok 2010
 01.12.2009 XLII/482/09 Poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2010r
 01.12.2009 XLII/481/09 Poboru podatku rolnego w drodze inkasa w 2010r
 01.12.2009 XLII/478/09 Zmiany Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.04.2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkow
 01.12.2009 XLII/475/09 Nadania nazwy rondu w Pszczynie na skrzyżowaniu ulic Wojciecha Korfantego, Tadeusza Kościuszki i ks,. Biskupa Bogedaina.
 04.11.2009 XLI/466/09 Zmiany uchwały nr XXXV/322/05 rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.10.2005r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Pszczyny w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania (...)
 04.11.2009 XL/455/09 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna
 04.11.2009 XL/454/09 Upoważnienia dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
 15.09.2009 Nr XXXIX/4... trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania(...)
 06.07.2009 Nr XXXVII/... w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Pszczyna.
 06.07.2009 Nr XXXVII/... w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż trzy lata.
 06.07.2009 Nr XXXVII/... w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach i nieruchomościach, stanowiących własność gminy Pszczyna.
 06.07.2009 Nr XXXVII/... w sprawie nadania nazwy rondu w Pszczynie na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Bieruńskiej, Karola Miarki i Fryderyka Chopina.
 06.07.2009 Nr XXXVII/... zmian w Statucie Gminy Pszczyna.
 12.05.2009 Nr XXXIV/4... zmiany w stałych obwodach głosowania.

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2334
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia