Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
od lipca 2003
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 06.01.2009 XXX/360/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 06.01.2009 XXX/359/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Pszczynie
 06.01.2009 XXX/358/08 w sprawie uchylenia uchwały
 05.01.2009 XXX/357/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
 05.01.2009 XXX/356/08 w sprawie budżetu gminy na rok 2009
 02.01.2009 XXIX/355/08 zmian w budżecie gminy na rok 2008
 02.01.2009 XXIX/354/08 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Burmistrza Pszczyny w 2009 roku
 02.01.2009 XXIX/353/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pszczyna umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią" (...)
 02.01.2009 XXIX/352/08 w sprawie zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie w celu ich umorzenia
 02.01.2009 XXIX/351/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
 02.01.2009 XXIX/350/08 w sprawie zmiany Załącznika nr 17 do Uchwały nr VIII/81/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia terenów do postoju pojazdów samochodowych(...)
 02.01.2009 XXIX/349/08 w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach (...)
 02.01.2009 XXIX/348/08 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych (...)
 02.01.2009 XXIX/347/08 w sprawie regulaminu określającego: wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków (...)
 30.12.2008 XXIX/346/08 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych (...)
 30.12.2008 XXIX/345/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/155/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu (...)
 30.12.2008 XXIX/344/08 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Pszczyna
 30.12.2008 XXIX/343/08 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Zieleni w Pszczynie
 30.12.2008 XXIX/342/08 w sprawie zmiany Statutów Sołectw Jankowice i Studzienice
 23.12.2008 XXIX/341/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 5927
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia