Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Akty prawa miejscowego
Projektowanie aktów normatywnych
Statut Gminy Pszczyna
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
od lipca 2003
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 08.11.2006 Nr FN/1112... zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006
 30.12.2004 XXIX/243/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 30.12.2004 XXIX/242/04 w sprawie ustanowienia zabezpieczeń dotacji uzyskanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na projekt "Stypendia unijne dla ucznió
 30.12.2004 XXIX/241/04 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy na sztandarze Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pszczynie
 30.12.2004 XXIX/240/04 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2005 rok
 30.12.2004 XXIX/239/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczyna
 30.12.2004 XXIX/238/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu
 30.12.2004 XXIX/237/04 w sprawie budżetu gminy na rok 2005
 20.12.2004 XXVIII/236... w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pszczyny
 20.12.2004 XXVIII/235... w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 20.12.2004 XXVIII/234... w sprawie ustanowienia zabezpieczeń dotacji uzyskanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na projekty (...)
 20.12.2004 XXVIII/233... w sprawie przystąpienia do porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
 20.12.2004 XXVIII/232... w sprawie dodatkowych zadań zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna
 20.12.2004 XXVIII/231... w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej
 20.12.2004 XXVIII/230... w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
 20.12.2004 XXVIII/229... w sprawie zmiany uchwały przeznaczającej do sprzedaży nieruchomość położoną w Pszczynie - Starej Wsi przy ulicy Zbożowej
 20.12.2004 XXVIII/228... w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/90 Rady Gminy i Miasta Pszczyna z dnia 26 października 1990 r. w sprawie zmiany nazw osiedli, placu i ulic na terenie miasta i gminy Pszczyna
 20.12.2004 XXVIII/227... w sprawie porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie rozbudowy zatoki postojowej wzdłuż ul. Jedności w Studzionce
 20.12.2004 XXVIII/226... w sprawie zmiany uchwały XX/147/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku, dotyczącej wyznaczenia terenów do postoju pojazdów samochodowych, wysokości opłaty za postój i sposobu jej poboru oraz (...)
 20.12.2004 XXVIII/225... w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/04 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkowanie (..

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 10101
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia