Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawdzenie stanu realizacji sprawy
Wyszukiwanie wg wydziału
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Podatkowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Prawny
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Referat Zdrowia
Referat Lokalowy
Referat Zarządzania Kryzysowego
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
Referat Informatyki
Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji
Referat Zamówień Publicznych
Referat Inwestycji
Ochrona Przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Stanowisko ds kontroli
Audyt wewnętrzny
Pion ochrony informacji niejawnych
Archiwum zakładowe
Asystent Burmistrza
Doradca Burmistrza
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 12.03.2013 Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 11.03.2013 Wydanie opinii na budowę/przebudowę ogrodzenia od strony drogi gminnej
 27.11.2012 Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych(nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)
 13.01.2011 Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 22.02.2010 Wniosek o przyznanie karty parkingowej dla zaopatrzenia zezwalającej na ograniczony postój w strefie płatnego parkowania na terenie Starego Miasta lub Śródmieścia do 20 minut
 22.02.2010 Wniosek o przyznanie abonamentu na parkowanie dla mieszkańców Starego Miasta lub Śródmieścia oraz handlowców prowadzących działalność w obrębie Starego Miasta
 17.02.2005 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 17.02.2005 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy
 30.12.2003 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
 16.02.2004 Dane kontaktowe
 20.06.2003 SG.120.1.6... Zakres działania

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 13940
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia