Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawdzenie stanu realizacji sprawy
Wyszukiwanie wg wydziału
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Podatkowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Prawny
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Referat Zdrowia
Referat Lokalowy
Referat Zarządzania Kryzysowego
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
Referat Informatyki
Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji
Referat Zamówień Publicznych
Referat Inwestycji
Ochrona Przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Stanowisko ds kontroli
Audyt wewnętrzny
Pion ochrony informacji niejawnych
Archiwum zakładowe
Asystent Burmistrza
Doradca Burmistrza
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 18.07.2014 UiA.6721.0... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ćwiklice Rudołtowice w zakresie sposobu odprowadzania scieków i wód opadowych
 22.04.2014 ZP.271.1.0... Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
 18.04.2014 UiA.6721.0... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy
 28.03.2014 UiA.6733.0... Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Jankowicach przy ul. Zagajniki"
 03.03.2014 UiA.6733.1... Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Jankowicach"
 28.02.2014 UiA.6721.0... obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka
 31.01.2014 UiA.6733.1... obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Jankowicach"
 14.01.2014 UiA.6733.1... Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Jankowicach przy ul. Złote Łany"
 06.12.2013 UiA.7322.0... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna
 08.11.2013 UiA.6733.0... OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Jankowicach przy ul. Złote Łany"
 08.11.2013 UiA.6730.0... OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Pszczynie przy ul. Roehricha "
 22.10.2013 UiA.6733.0... Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Porębie przy ul. Barbórki"
 13.09.2013 UiA.6733.1... obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Porębie
 13.09.2013 UiA.6733.1... obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „rozbudowa sieci gazowej, budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Pszczynie
 13.09.2013 UiA.6733.1... obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Jankowicach
 12.09.2013 UiA.6733.1... obwieszczenie o wydaniu decyzji - lokalizacja inwestycji celu publicznego dla zadania p.n. „budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazu na działkach : nr 1185/31, 929/31 obręb Wisła Wielka
 09.09.2013 UiA.6733.0... obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - „rozbudowa kościoła - przebudowa ściany frontowej wraz z budową wieży na działce nr 1388/80 położo
 06.08.2013 UiA.6721.0... obwieszczenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego
 05.08.2013 UiA.6733.1... obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - „budowa gazociągu wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej
 29.07.2013 UiA.6733.1... lokalizacja inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Czarkowie przy ul. Wiśniowej dz. nr 1466/149, 979/160

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 8087
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia