Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Regulamin służby przygotowawczej
Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Regulamin postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
Instrukcja postępowania z kluczami
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 17.02.2010 SG.120.1.4... Zarządzenie wewnętrzne Nr SG.120.1.47.2012 Burmistrza Pszczyny z 17.02.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
 17.02.2010 SG.120.1.4... Regulamin służby przygotowawczej
 17.02.2010 SG.120.1.4... Załącznik Nr 1 - skierowanie do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
 17.02.2010 SG.120.1.4... Załącznik Nr 2 - plan służby przygotowawczej
 17.02.2010 SG.120.1.4... załącznik Nr 3 - informacja o pracowniku odbywającym część praktyczną służby przygotowawczej
 17.02.2010 SG.120.1.4... Załącznik Nr 4 - wniosek w sprawie zwolnienia ze służby przygotowawczej
 19.03.2012 SG.120.1.4... Załącznik Nr 5 - decyzja o zwolnieniu z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
 17.02.2010 SG.120.1.4... Załącznik Nr 6 - protokół z przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 17.02.2010 SG.120.1.4... Załącznik Nr 7 - zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1444
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia