Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 05.11.2010 Nr LIII/61... w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011
 05.11.2010 nr LIII/61... w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
 05.11.2010 Nr LIII/61... w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2011
 05.11.2010 Nr LIII/61... ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku
 05.11.2010 Nr LIII/61... określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom(...)
 05.11.2010 Nr LIII/60... zmiany Uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 stycznia 2008
 05.11.2010 Nr LIII/60... w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w Pszczynie oraz Czarkowie
 05.11.2010 Nr LIII/60... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Pszczyna oznaczonych symbolami A i B
 06.10.2010 Nr LII/595... w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.04.2010 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania (...)
 06.10.2010 Nr LII/578... w sprawie zmiany Uchwały nr L/545/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24.06.2010 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pszczyna
 07.09.2010 LI/564/10 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych(...)
 07.09.2010 LI/562/10 pozbawienia statusu pominka przyrody
 07.09.2010 LI/559/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (...)
 07.09.2010 LI/555/10 uchylenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie
 05.07.2010 L/547/10 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Pszczyna
 05.07.2010 L/545/10 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pszczyna
 05.07.2010 L/543/10 w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z radą działaności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (...)
 01.06.2010 XLVIII/539... w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzeźcach
 05.05.2010 Nr XLVII/5... w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do gminy
 30.03.2010 XLVI/526/10 określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...)

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2266
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia