Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 10.01.2011 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 10.01.2011 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/6/02 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
 16.12.2010 Projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Pszczyna”
 16.12.2010 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna do realizacji projektu o tytule Pszczyńska e-oświata w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4
 16.12.2010 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna jako Partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4
 16.12.2010 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2009 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Planu(...)
 16.12.2010 Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2011 gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 16.12.2010 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok
 15.12.2010 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pszczyny wybranego na kadencję 2010-2014.
 15.12.2010 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/566/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 15.12.2010 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności
 08.12.2010 Projekt uchwały wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na kadencję w latach 2010-2014
 08.12.2010 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych na kadencję w latach 2010-2014
 08.12.2010 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu na kadencję w latach 2010-2014
 08.12.2010 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki na kadencję w latach 2010-2014
 08.12.2010 Projekt uchwały powołania stałych komisji rady, określenia ich nazw i zakresu działania oraz składów osobowych
 26.10.2010 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Pszczyna oznaczonych symbolami A i B.
 26.10.2010 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2011 r.
 26.10.2010 Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez gminę Pszczyna porozumienia z gminą Goczałkowice-Zdrój w sprawie zasad współfinansowania nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.
 26.10.2010 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/560/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 5532
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia