Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 15.12.2010 OŚ.7624-4... Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa stolarni w Jankowicach przy ulicy Żubrów 88"
 15.12.2010 OŚ.7624-2... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Skup złomu" w Łące przy ulicy Grottgera
 08.12.2010 OŚ.7624-8... Obwieszczenie o podjęciu decyzji odmawiającej określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia pn. " Budowa fermy drobiu przy ulicy Spokojnej w Ćwiklicach"
 07.12.2010 OŚ.7624-1... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia "Budowa tartaku przy ulicy Przyśniczej w Jankowicach"
 03.12.2010 Ogłoszenie Burmistrza Pszczny o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego na ul. Braci Jędrysików w Pszczynie
 02.11.2010 Obwieszczenie informujące strony o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa ul. Braci Jędrysików...."
 02.11.2010 OŚ.7624-2... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa ulicy Braci Jędrysików w Pszczynie"
 20.10.2010 OŚ.7624-1... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa stacji kontroli pojazdów"
 08.10.2010 OŚ.7624-1... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Przebudowa ,rozbudowa stodoły (...) na warsztat samochody ..."
 08.10.2010 OŚ.7624-9... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Budowa przetwórni warzyw ..."
 08.09.2010 UiA 7322/7... obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna” w obszarze sołectwa Studzionka
 07.09.2010 OŚ. 7624-... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzi o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia "Rozbudowa ulicy Braci Jędrysików w Pszczynie..."
 07.09.2010 OŚ.7624-4... Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa hali warsztatowej..."
 31.08.2010 OŚ.7624-1... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów ..."
 27.08.2010 UiA 7322/ ... obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
 28.06.2010 OŚ.7624-1... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia "Budowa hali warsztatowej (...) w Studzienicach"
 18.06.2010 OŚ.7624-8... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia "Budowa fermy drobiu (...) na działce nr 461/27 w Ćwiklicach"
 09.06.2010 OŚ.7624-4... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia "Rozbudowa stolarni w Jankowicach przy ulicy Żubrów"
 01.06.2010 OŚ.7610-1... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla gminy Pszczyna na lata 2008-2015"
 01.06.2010 OŚ7610-2/10 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla gminy Pszczyna na lata 2008-2015

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 6138
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia