Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 07.07.2006 Nr XLIII/4... poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie stanu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa śląskiego.
 07.07.2006 Nr XLIII/4... podjęcia działań w celu integracji miast i miejscowości obszaru nadgranicznego
 07.07.2006 Nr XLIII/4... przyjęcia „Zasad przyznawania stypendiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego
 07.07.2006 Nr XLIII/4... określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynac
 07.07.2006 Nr XLIII/4... nadania Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi imienia ks. Jana Twardowskiego
 07.07.2006 Nr XLIII/4... zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze doraźnym
 07.07.2006 Nr XLIII/4... porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych
 07.07.2006 Nr XLIII/4... przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne
 07.07.2006 Nr XLIII/4... wystąpienia z wnioskiem o finansowanie projektu „Stypendia unijne dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie na rok szkolny 2006/2007 ” z Europejskiego Funduszu Społeczneg
 07.07.2006 Nr XLIII/4... zmian w budżecie gminy na rok 2006
 07.07.2006 Nr XLIII/4... ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2007
 07.07.2006 Nr XLIII/4... zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest gm
 07.07.2006 Nr XLIII/4... procedury uchwalania budżetu gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 07.07.2006 Nr XLIII/4... określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
 07.07.2006 Nr XLIII/4... utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie i Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie.
 07.07.2006 Nr XLIII/4... stałych obwodów głosowania
 07.07.2006 Nr XLIII/4... podziału Gminy Pszczyna na okręgi wyborcze
 07.07.2006 Nr XLIII/4... określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.
 07.07.2006 Nr XLIII/4... zmiany stawki żywieniowej w Żłobku Miejskim
 07.07.2006 Nr XLIII/4... zmiany statutu Żłobka i przyjęcia tekstu jednolitego

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3915
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia