Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 06.06.2006 XLII/425/06 zmian w budżecie gminy na rok 2006
 06.06.2006 XLII/424/06 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006
 06.06.2006 XLII/423/06 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, położonej w Ps
 06.06.2006 XLII/422/06 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, położonej w Ps
 06.06.2006 XLII/421/06 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, położonej w Ps
 06.06.2006 XLII/420/06 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, położonej w Ps
 06.06.2006 XLII/419/06 zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Pszczyna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
 06.06.2006 XLII/418/06 ustanowienia zabezpieczenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 06.06.2006 XLII/417/06 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 wraz z salą gimnasty
 06.06.2006 XLII/415/06 zmiany załącznika „Zasady przyznawania stypendiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów III Liceum Ogólnokszta
 06.06.2006 XLII/414/06 uzgodnienia wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2228
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia