Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 07.12.2007 XVI/167/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 07.12.2007 XVI/166/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i uchylenia uchwały nr XV/142/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 października 2007 r.
 07.12.2007 XVI/165/07 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Burmistrza w 2008 roku
 07.12.2007 XVI/164/07 w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa w 2008 r.
 07.12.2007 XVI/163/07 w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2008 r.
 06.12.2007 XVI/162/07 w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2008
 06.12.2007 XVI/161/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
 06.12.2007 XVI/160/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008
 06.12.2007 XVI/159/07 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2008
 06.12.2007 XVI/158/07 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pszczyna a Miastem Katowice dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
 06.12.2007 XVI/157/07 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pszczyna a Miastem Katowice dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Muzułmańskiego Związku Religijnego
 06.12.2007 XVI/156/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach p
 06.12.2007 XVI/155/07 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
 06.12.2007 XVI/154/07 w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Porębie i w Pszczynie przy ulicy Astrów
 06.12.2007 XVI/153/07 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Porębie przy ulicy Wodzisławskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy tej nieruchomości
 06.12.2007 XVI/152/07 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Brzeźcach, Czarkowie, Ćwiklicach, Łące, Porębie, Pszczynie, Wiśle Małej, Wiśle Wielkiej i Piasku
 06.12.2007 XVI/151/07 w sprawie ustanowienia służebności
 06.12.2007 XVI/150/07 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Pszczyna
 05.12.2007 XVI/149/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna
 05.12.2007 XVI/148/07 w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna do projektu „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego”

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2915
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia