Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.10.2007 XV/139/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie
 01.10.2007 XIV/138/07 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/129/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 20.09.2007 XIII/132/07 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie
 31.08.2007 XII/131/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 31.08.2007 XII/130/07 w sprawie zmiany uchwały nr X/107/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na współfinansowanie remontów dróg powiat
 31.08.2007 XII/129/07 w sprawie upoważnienia dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie do zawierania umów na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty
 31.08.2007 XII/128/07 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczyna
 31.08.2007 XII/127/07 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczyna
 31.08.2007 XII/126/07 w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych
 31.08.2007 XII/125/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 31.08.2007 XII/124/07 w sprawie wyposażenia Administracji Zasobów Komunalnych w formie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości zabudowanej, położonej w Pszczynie przy ul. Cegielnianej 9
 31.08.2007 XII/123/07 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/77/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży na lata 2007-2009
 31.08.2007 XII/122/07 w sprawie Programu współpracy na rok 2008 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 31.08.2007 XII/121/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Pszczynie przy ulicy Dobrawy
 31.08.2007 XI/119/07 w sprawie współdziałania z Gminą Goczałkowice – Zdrój przy przebudowie skrzyżowania drogi zbiorczej wzdłuż DK - 1 z DK -1 i ul. Spokojną w Goczałkowicach - Zdroju
 03.08.2007 XI/120/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 03.08.2007 w sprawie współdziałania z Gminą Goczałkowice – Zdrój przy przebudowie skrzyżowania drogi zbiorczej wzdłuż DK - 1 z DK -1 i ul. Spokojną w Goczałkowicach - Zdroju.
 03.08.2007 XI/118/07 w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 6990
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia