Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 05.07.2007 X/117/07 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach w Pszczynie przy ul. Dobrawy 3
 05.07.2007 X/116/07 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 05.07.2007 X/115/07 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych
 05.07.2007 X/114/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 05.07.2007 X/113/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2007
 05.07.2007 X/112/07 w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż trzy lata
 05.07.2007 X/111/07 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna lokali o charakterze socjalnym
 05.07.2007 X/110/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna
 05.07.2007 X/109/07 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna
 05.07.2007 X/108/07 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/76/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 05.07.2007 X/107/07 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na współfinansowanie remontów dróg powiatowych
 05.07.2007 X/106/07 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/284/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 czerwca 2005r.
 05.07.2007 X/105/07 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna
 05.07.2007 X/104/07 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/279/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pszczyna do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administrac
 05.07.2007 X/103/07 w sprawie podjęcia współpracy z gminami Powiatu Pszczyńskiego i Powiatem Pszczyńskim przy przygotowaniu dokumentacji do projektów „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego”
 05.07.2007 X/102/07 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 05.07.2007 X/101/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (...)
 03.07.2007 X/100/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawao własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (...)

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3070
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia