Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 26.03.2007 VII/69/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
 26.03.2007 VII/68/07 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 26.03.2007 VII/67/07 w sprawie nabycia udziałów w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
 26.03.2007 VII/66/07 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Pszczyna
 26.03.2007 VII/65/07 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej z Przedszkolem Publicznym nr 15 w Wiśle Wielkiej i utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej przy ul. Hodowców
 26.03.2007 VII/64/07 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące z Przedszkolem Publicznym nr 13 w Łące i utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łące przy ul. Fitelberga 1
 26.03.2007 VII/63/07 w sprawie nadania imienia Kornela Makuszyńskiego Publicznemu Przedszkolu nr 16 oraz Szkole Podstawowej nr 6 w Czarkowie, wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
 26.03.2007 VII/62/07 w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu DW 939 w Łące
 26.03.2007 VII/61/07 w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu DW 935 w Pszczynie
 26.03.2007 VII/60/07 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na zadania na drogach powiatowych
 26.03.2007 VII/59/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Pszczyna oraz zmiany do Programu ograniczania niskiej emisjidla Gminy Pszczyna wraz z określeniem efektu ekologicznego
 26.03.2007 VII/58/07 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej - utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych
 26.03.2007 VII/57/07 w sprawie dofinansowania z Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania i unieszkodliwiania elementów azbestowych z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy
 26.03.2007 VII/56/07 w sprawie ustanowienia służebności
 26.03.2007 VII/55/07 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pszczynie przy "Łąckiej Grobli" oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier
 26.03.2007 VII/54/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Pszczyna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
 26.03.2007 VII/53/07 w sprawie powołania na trzecią kadencję Rady Społecznej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego
 26.03.2007 VII/52/07 postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (...)

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 4110
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia