Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 05.02.2008 XIX/203/08 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2007 r.
 05.02.2008 XIX/194/08 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wyc
 05.02.2008 XIX/195/08 w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczyna
 05.02.2008 XIX/197/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
 05.02.2008 XIX/199/08 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 05.02.2008 XIX/205/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 05.02.2008 XIX/198/08 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
 05.02.2008 XIX/200/08 w sprawie dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 05.02.2008 XIX/202/08 w sprawie zmiany uchwały nr X/111/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna lokali o charakterze socjalnym
 05.02.2008 XIX/193/08 w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Pszczyna a innymi gminami i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentyst
 05.02.2008 XIX/192/08 w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Pszczyna a innymi gminami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
 05.02.2008 XIX/196/08 w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Pszczyna przedszkolach publicznych
 05.02.2008 XIX/201/08 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna
 04.02.2008 XIX/190/08 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Brzeźcach, Czarkowie, Ćwiklicach, Jankowicach, Łące, Porębie, Pszczynie i Wiśle Wielkiej
 04.02.2008 XIX/189/08 w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Ćwiklicach i Pszczynie
 04.02.2008 XIX/188/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części gminy w przedmiocie projektowanej zmiany granic sołectw Studzienice i Jankowice położonych na obszarze gminy Pszczyna w
 04.02.2008 XIX/204/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Pszczyna
 01.02.2008 XIX/191/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia dla pracowników Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
 01.02.2008 XIX/187/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
 01.02.2008 XIX/186/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, poło

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3919
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia