Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 01.07.2008 XXIII/273/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 01.07.2008 XXIII/272/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
 01.07.2008 XXIII/271/08 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności przypadających gminie i jednostkom organizacyjnym gminy z tytułu należności pieniężnych (...)
 01.07.2008 XXIII/270/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych budynkami komunalnymi
 01.07.2008 XXIII/269/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali oraz udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
 01.07.2008 XXIII/268/08 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne
 01.07.2008 XXIII/267/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową niektórych urządzeń infrastruktury technicznej
 01.07.2008 xxiii/266/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
 01.07.2008 XXIII/265/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy uży
 01.07.2008 XXIII/264/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Żorskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytk
 01.07.2008 XXIII/263/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Pszczynie przy ulicy Bielskiej
 01.07.2008 XXIII/262/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Pszczynie, Ćwiklicach, Jankowicach i Łące
 01.07.2008 XXIII/261/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Pszczynie
 01.07.2008 XXIII/260/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonych w Pszczynie przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie, sprzedawanych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruch
 01.07.2008 XXIII/259/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Łowieckiej oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 01.07.2008 XXIII/257/08 w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu DW 935 w Pszczynie – Starej Wsi.
 01.07.2008 XXIII/258/08 w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu DW 933 w Porębie i Ćwiklicach
 24.06.2008 XXIII/256/08 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Pszczyna
 24.06.2008 XXIII/255/08 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 24.06.2008 XXIII/254/08 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pszczyna

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3830
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia