Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.09.2008 XXVI/301/08 w sprawie ustanowienia służebności
 03.09.2008 XXV/295/08 zmian w budżecie gminy na rok 2008
 03.09.2008 XXV/294/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 (...)
 03.09.2008 XXV/293/08 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 03.09.2008 XXV/292/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego
 03.09.2008 XXV/291/08 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/126/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych
 03.09.2008 XXV/290/08 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, prowadzonych przez Gminę Pszczyna.
 03.09.2008 XXV/289/08 w sprawie przystąpienia Gminy Pszczyna do projektu „Jesteśmy cząstka tej ziemi” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, (...)
 03.09.2008 XXV/288/08 w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Pszczyna a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicznych(...
 03.09.2008 XXV/287/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 69/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie ul. Konopnickiej 39
 03.09.2008 XXV/286/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 556/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie ul. Katowicka 47
 03.09.2008 XXV/285/08 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na zadania na drogach powiatowych.
 03.09.2008 XXV/28408 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XIX/201/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna
 03.09.2008 XXV/283/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących nieruchomości położonych w Brzeźcach, Ćwiklicach, Jankowicach, Łące, Piasku, Porębie, Pszczynie i Wiśle Wielkiej
 03.09.2008 XXV/282/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości położonych w Pszczynie
 03.09.2008 XXV/281/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej
 03.09.2008 XXV/280/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie .
 03.09.2008 XXV/279/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Pionierów
 03.09.2008 XXV/278/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (...)
 03.09.2008 XXV/277/08 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2150
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia