Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 30.12.2004 XXIX/243/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 30.12.2004 XXIX/242/04 w sprawie ustanowienia zabezpieczeń dotacji uzyskanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na projekt "Stypendia unijne dla ucznió
 30.12.2004 XXIX/241/04 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy na sztandarze Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pszczynie
 30.12.2004 XXIX/240/04 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2005 rok
 30.12.2004 XXIX/239/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczyna
 30.12.2004 XXIX/238/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu
 30.12.2004 XXIX/237/04 w sprawie budżetu gminy na rok 2005
 20.12.2004 XXVIII/236... w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pszczyny
 20.12.2004 XXVIII/235... w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 20.12.2004 XXVIII/234... w sprawie ustanowienia zabezpieczeń dotacji uzyskanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na projekty (...)
 20.12.2004 XXVIII/233... w sprawie przystąpienia do porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
 20.12.2004 XXVIII/232... w sprawie dodatkowych zadań zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna
 20.12.2004 XXVIII/231... w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej
 20.12.2004 XXVIII/230... w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
 20.12.2004 XXVIII/229... w sprawie zmiany uchwały przeznaczającej do sprzedaży nieruchomość położoną w Pszczynie - Starej Wsi przy ulicy Zbożowej
 20.12.2004 XXVIII/228... w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/90 Rady Gminy i Miasta Pszczyna z dnia 26 października 1990 r. w sprawie zmiany nazw osiedli, placu i ulic na terenie miasta i gminy Pszczyna
 20.12.2004 XXVIII/227... w sprawie porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie rozbudowy zatoki postojowej wzdłuż ul. Jedności w Studzionce
 20.12.2004 XXVIII/226... w sprawie zmiany uchwały XX/147/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku, dotyczącej wyznaczenia terenów do postoju pojazdów samochodowych, wysokości opłaty za postój i sposobu jej poboru oraz (...)
 20.12.2004 XXVIII/225... w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/04 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkowanie (..
 09.12.2004 XXVII/224/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pszczyny

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 6668
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia