Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 24.02.2009 Nr XXIX/35... w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
 24.02.2009 Nr XXIX/34... w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach (...)
 24.02.2009 Nr XXIX/34... w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz (...)
 24.02.2009 Nr XXIX/34... w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (...)
 24.02.2009 Nr XXIX/34... w sprawie zmiany Statutów Sołectw Jankowice i Studzienice.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2009.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2009 r.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa w 2009 r.
 16.12.2008 Nr XXVIII/... w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy Pszczyna.
 16.12.2008 Nr XXVII/3... w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 16.12.2008 Nr XXVII/3... w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.
 01.10.2008 Nr XXVI/30... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego przez Gminę Pszczyna
 01.10.2008 NR XXVI/30... w sprawie zmiany Statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
 12.09.2008 Nr XXV/291... zmiany Uchwały nr XII/126/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych.
 12.09.2008 Nr XXV/287... zmiany uchwały Nr 69/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie ul. Konopnickiej 39.
 12.09.2008 Nr XXV/286... zmiany uchwały Nr 556/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie ul. Katowicka 47.
 12.09.2008 Nr XXV/284... zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XIX/201/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna.
 12.09.2008 Nr XXIII/... w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności przypadających gminie i jednostkom organizacyjnym gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje(...)

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 4534
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia