Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 05.01.2010 OŚ.7624-3... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji -Przebudowa ul.Kopernika w Pszczynie
 05.01.2010 Obwieszczenie informujace strony postępowania o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji -Przebudowa ul. Kopernika w Pszczynie
 30.12.2009 7322 ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Pszczyna oznaczonych symbolami A i B.
 14.12.2009 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulic Brzoskiwniowej i Morelowej w Pszczynie"
 09.12.2009 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla " Budowa instalacji odzysku odpadów" w Pszczynie przy ulicy Rybnickiej
 08.12.2009 UiA 7322/2... ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Zbiornika "Łąka"
 08.12.2009 Obwieszczenie informujace strony postępowania o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji -Budowa hurtowni środków czystości (...)
 08.12.2009 Obwieszczenie informujace strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji "Przebudowa ulicy Kopernika w Pszczynie"
 12.11.2009 Obwieszczenie informujace strony postępowania o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji"Przebudowa ul. Kopernia w Pszczynie.
 30.10.2009 Obwieszczenie informujace strony postępowania o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji"Remont drogi wojewódzkiej 933".
 23.10.2009 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Przebudowa ul. Kopernika w Pszczynie"
 19.10.2009 Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych w sprawie "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Miasta Pszczyna"
 14.10.2009 Obwieszczenie o podjęciu decyzji określajacej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia"Zmiana sposobu użytkowania warsztatu na stację demontażu pojazdów w Brzeźcach"
 29.09.2009 Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Leśna w Wiśle Wielkiej
 15.09.2009 Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa i przebudowa ciągu ulic Paderewskiego, Strzeleckiej, Zbożowej i Plebiscytowej w Pszczynie"
 10.09.2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna"
 01.09.2009 Obwieszczenie informujące strony postępowania o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji"Przebudowa cieku Studzionka".
 27.08.2009 Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę " Budowa i przebudowa ulicy Leśnej w Wisle Wielkiej wraz z odwodnieniem"
 24.08.2009 Obwieszczenie o podjeciu decyzji stwierdającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa hali magazynowo-usługowej w Pszczynie przu ulicy Górnośląskiej"
 03.08.2009 Nr AB.V.73... Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowa i przebudowa ciągu ulic: Paderewskiego, Strzeleckiej, Zbożowej i Plebiscytowej w Pszczynie wraz z kanalizacją deszczową.

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 6387
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia