Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 23.12.2008 7322/7 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna w sołectwie Studzionka
 16.12.2008 Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa stacji bazowej nr 22119 "Pszczyna" w Pszczynie przy ulicy Męczenników Ośw.4/1
 05.12.2008 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2009 r. w zakresie przeciwdział. patologiom społecznym
 27.11.2008 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2009 r.w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury,
 13.11.2008 Ogłoszenie o podjęciu decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięciapn. Budowa stacji bazowej telefonii komorkowej przy ulicy Mysliwskiej w Pszczynie
 07.11.2008 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa ciągu ulic Paderewskiegi, Strzeleckiej, Zbożowej i Plebiscytowej wraz z kanalizacją deszczową
 05.11.2008 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Modernizacja istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Jankowicach
 23.10.2008 OŚ.7624-1... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji paliw przy obiekcie centrum handlowego Carrefour w Pszczynie
 17.10.2008 Komunikat Komisji Konkursowej o wybprze oferty
 15.09.2008 Ogłoszenie o wyborze oferty
 05.09.2008 Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu przetwórstwa drewna .."
 28.08.2008 Ogłoszenie o podjęciu decyzji środowiskowej dla stacji paliw przy drodze krajowej DK-1 w Piasku
 25.08.2008 Ogłoszenie o wydaniu decyji umarzającej postepowanie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla stacji bazowej przy ulicy Wodzislawskiej w Studzionce
 16.07.2008 OŚ.7624-4... Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa stacji bazowej nr 24062 "PszczynaWodzislawska " w Pszczynie przy ulicy Wodzislawskiej
 08.07.2008 OŚ.7624-1... Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej - stacja paliw przy DK1 w Piasku
 16.06.2008 OŚ.7624-1... Obwieszczenieo o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Zakładu Produkcyjny w Studzienicach"
 16.06.2008 Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie rozbudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5066 ”Pszczyna Miasto” zlokalizowanej w Pszczynie przy ulicy Zdrojowej
 21.05.2008 Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci ERA w Jankowicach
 28.02.2008 UA.7331-I/... Adaptacja poddasza w Zespole Szkolno –Przedszkolnym /Sp nr 16 w Studzienicach/ dla potrzeb szkoły
 28.02.2008 UA.7331-I/... Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3763
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia