Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 20.12.2007 Ogłoszenie o wyborze oferty
 06.12.2007 Ogłoszenie otw. konkursu ofert na wsparcie realiz. zadań publ. dla mieszk. gm. Pszczyna w 2008r. w zakresie: ochr. i prom. zdr., kultury, sztuki, ochr. dóbr kult. i tradycji, przeciwdz. patol. sp t
 21.11.2007 UG-7331/I/... budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej
 31.10.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Eduk.-Rehab. dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach
 29.10.2007 Ogłoszenie otw. konkursu ofert na powierzenie realiz zad. publ. w zakresie oświaty " Dowóz dzieci niepełnospr. do DOREW w Pszczynie w ramach ob. szkol. w okresie I-XII.2008r."
 26.10.2007 UiA-7332/1... Budowa linii napowietrznej SN (20 kV) wraz z wymianą słupa betonowego na działkach nr 547/7, 309/7, 312/7, 298/7, 545/7 i 298/7 położonych w Porębie przy ul. Barbórki.
 24.10.2007 Komunikat Komisji Konkursowej
 16.10.2007 Ogłoszenie o umorzeniu postepowania w sprawie okreslenia srodowiskowych uwarunkowań dla inwestycji "Rozbudowa stacjibazowej telefonii komórkowej BTS 50242.10 Pszczyna Sznelowiec
 10.10.2007 Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Męczenników Oświ
 05.10.2007 Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Żeglarskiej w Pszczynie
 01.10.2007 UiA-7332/1... budowa linii energetycznej kablowej i napowietrznej w Łące przy ul. Turystycznej
 20.09.2007 Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2007r. Gminnego Programu Profilaktyki Wad Postawy u Dzieci i Mł. na lata 2007-2009
 14.09.2007 UG-7331/I/... Budowa wodociągu Ø 225 o długości ok. 330 m w Ćwiklicach – rejon ulicy Kombatantów, ul. 11 Listopada i ul. Zawadzkiego
 14.09.2007 UG-7331/I/... Budowa wodociągu Ø 160 o długości ok. 300 m w Ćwiklicach – rejon ulicy Gen. Sosnkowskiego
 12.09.2007 Ogłoszenie o wyborze oferty
 10.09.2007 UiA-7332/1... budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 32 długości ok. 81m wraz z przyłączami do budynków Ø 25 na działkach Nr 3026/181, 3025/181, 3024/181, 3023/181, 3022/181 położonych w
 17.08.2007 UA.7331-I/... budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej dla sołectwa Łąka
 16.08.2007 UG-7331/I/... Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : „budowa wodociągu Ø 225 o długości ok. 330m w Ćwiklicach - rejon ulicy Kombatantów, ul. 11 Listopada i ul. Zawadzkiego
 16.08.2007 UG-7331/I/... Ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : „budowa wodociągu Ø 160 o długości ok. 300m w Ćwiklicach - rejon ulicy Gen. Sosnkowskiego”
 16.08.2007 UG-7331/I/... Ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : „budowa kolektora DOKAWA część I i sieci kanalizacji sanitarnej w jego zlewni w dzielnicy Podstarzyniec w Pszczynie” z w

«       1   2   3   4         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 4595
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia