Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 27.12.2006 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admin. dot. wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn."Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 22119 Pszczyna".
 22.12.2006 Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki
 19.12.2006 Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny z dnia 18.12.2006 r. w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn."Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 24062 Pszczyna Wodzisławska"
 12.12.2006 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci ERA nr BTS 50623 zlokalizowanej w Jankowicach,Gmina
 12.12.2006 Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: "Przebudowa i modernizacja istniejącej stacji gazowej SRP-I i IIo Ćwiklice"
 12.12.2006 Rozstrzygnięcie konkursu na realizaję programu profilaktyki przerostu prostaty.
 06.12.2006 Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: "budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Wiśle Małej przy ul. Pawiej"
 06.12.2006 Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: "rozbudowa linii napowietrznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia w Ćwiklicach i Rudołtowicach przy ul. W. Witosa"
 06.12.2006 Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: "przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 931 (ulica Żubrów) w miejscowości Jankowice"
 21.11.2006 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji pn. „budowa chodnika przy ul. Pawiej w Wiśle Małej na odcinku od ulicy Sokolej do ulicy Orlej”
 21.11.2006 Ogłoszenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji p.n. "Przebudowa ulicy Kasztanowej w Jankowicach"
 21.11.2006 Ogłoszenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji p.n. "Budowa ekranów akustycznych w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej - rejon osiedla Podstrzyniec"
 21.11.2006 Ogłoszenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "Przebudowa istniejących linii napowietrznych Średniego napięcia – 15 kV w Pszczynie przy ul. Hallera"
 17.11.2006 Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty
 14.11.2006 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa linii energetycznej napowietrznej średniego i niskiego napięcia w Ćwiklicach i Rudołtowicach"
 14.11.2006 Ogłoszenie - terapia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
 09.11.2006 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ulicy Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach"
 07.11.2006 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni w obrębie gospodarstwa rolnego położonego w Wiśle Małej"
 07.11.2006 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni w obrębie gospodarstwa rolnego położonego w Studzionce"
 07.11.2006 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej hali przetwórstwa polichlorku winylu o część produkcyjno-s

«       1   2   3   4   5         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 5236
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia