Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 21.12.2005 Zawiadomienie Burmistrza Pszczyny o wydaniu decyzji w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiorników magazynowych i instalacji napełniania butli gazami technicznymi"
 09.12.2005 Regulamin otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2006r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
 21.10.2005 Zawiadomienie Burmistrza Pszczyny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwar. zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL nr 5915 –
 18.10.2005 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn. "Rozbudowa Zakładu "REMGAZ" w Rudołtowicach"
 06.10.2005 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy chodnika - Stara Wieś
 03.10.2005 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej PTC nr Pszczyna 50216..."
 30.09.2005 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny z dnia 29 września 2005 o postępowaniu administracyjnym dla inwestycji pt. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel SA nr BT-24577"
 20.09.2005 Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny z dnia 19 września 2005 roku o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1987 roku
 06.09.2005 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna dla terenów rolnych w obszarze obejmującym działki nr .....
 02.09.2005 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania admin dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowisk dla inwestycji pn. "Rozbudowa fermy drobiu zlokalizowanej w Wiśle Małej przy ulicy Pawiej".
 19.08.2005 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pt. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej”.
 15.03.2005 Informacja na temat realizowanego programu „Działalność profilaktyczna na rzecz osób uzależnionych od narkotyków”
 15.03.2005 Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Piasek
 05.01.2005 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pt : „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej„

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2959
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia