Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 28.12.2004 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2005 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym
 06.12.2004 Ogłoszenie konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania pod nazwą;"Prowadzenie świetlic na terenie Gminy Pszczyna dla osób z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo"
 06.10.2004 Ogłoszenie o zebraniach mieszkańców w sołectwie Łąka i na osiedlu Kolonia Jasna w sprawie projektowanej zmiany granic miasta Pszczyna
 03.06.2004 Obwieszczenie w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlikwidowanej jednostki wojskowej w Czarkowie
 26.05.2004 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Sołectwa Piasek
 09.02.2004 Wybory uzupełniające ławników
 08.01.2004 Decyzja w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa kompostowni "PSZCZYNA" w systemie Kuss

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3146
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia