Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.06.2009 XXXVII/438... Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 29.06.2009 XXXVII/437... Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 29.06.2009 XXXVII/436... Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 29.06.2009 XXXVII/435... Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (...)
 29.06.2009 XXXVII/434... Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 29.06.2009 XXXVII/433... Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (...)
 29.06.2009 XXXVII/432... Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (...)
 29.06.2009 XXXVII/431... Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż trzy lata.
 29.06.2009 XXXVII/430... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, dotyczących nieruchomości położonych w Brzeźcach, Czarkowie, Ćwiklicach, Łące, Porębie, Pszczynie i Wiśle Wielkiej.
 29.06.2009 XXXVII/429... Uchwała w sprawie zasad ustalenia opłaty za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na gruntach i budynkach, stanowiących własność gminy Pszczyna.
 29.06.2009 XXXVII/428... Uchwała w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach i nieruchomościach, stanowiących własność gminy Pszczyna.
 29.06.2009 XXXVII/427... Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Pszczynie na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Bieruńskiej, Karola Miarki i Fryderyka Chopina.
 29.06.2009 XXXVII/426... Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna.
 29.06.2009 XXXVII/425... Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
 29.06.2009 XXXVII/424... Uchwała w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna (...)
 29.06.2009 XXXVII/423... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy.
 29.06.2009 XXXVII/422... Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Pszczyna.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 12543
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia