Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.12.2009 XLIII/494/09 Zmiany nazwy części drogi, nadania nazwy drodze publicznej oraz drodze wewnętrznej położonym w Łące, Piasku oraz Studzienicach
 29.12.2009 XLIII/491/09 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (..)
 01.12.2009 XLII/486/09 Określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji w sprawie podatku rolnego, wzorku informacji w sprawie podatku
 01.12.2009 XLII/485/09 Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
 01.12.2009 XLII/484/09 Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od tego podatku
 01.12.2009 XLII/483/09 Stawek opłaty targowej na rok 2010
 01.12.2009 XLII/482/09 Poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2010r
 01.12.2009 XLII/481/09 Poboru podatku rolnego w drodze inkasa w 2010r
 01.12.2009 XLII/478/09 Zmiany Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.04.2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkow
 01.12.2009 XLII/475/09 Nadania nazwy rondu w Pszczynie na skrzyżowaniu ulic Wojciecha Korfantego, Tadeusza Kościuszki i ks,. Biskupa Bogedaina.
 04.11.2009 XLI/466/09 Zmiany uchwały nr XXXV/322/05 rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.10.2005r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Pszczyny w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania (...)
 04.11.2009 XL/455/09 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna
 04.11.2009 XL/454/09 Upoważnienia dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
 15.09.2009 Nr XXXIX/4... trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania(...)
 06.07.2009 Nr XXXVII/... w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Pszczyna.
 06.07.2009 Nr XXXVII/... w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż trzy lata.
 06.07.2009 Nr XXXVII/... w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach i nieruchomościach, stanowiących własność gminy Pszczyna.
 06.07.2009 Nr XXXVII/... w sprawie nadania nazwy rondu w Pszczynie na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Bieruńskiej, Karola Miarki i Fryderyka Chopina.
 06.07.2009 Nr XXXVII/... zmian w Statucie Gminy Pszczyna.
 12.05.2009 Nr XXXIV/4... zmiany w stałych obwodach głosowania.

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 5214
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia