Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Podatkowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Prawny
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Referat Zdrowia
Referat Lokalowy
Referat Zarządzania Kryzysowego
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
Referat Informatyki
Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji
Referat Zamówień Publicznych
Referat Inwestycji
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Ochrona Przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Pion ochrony informacji niejawnych
Archiwum zakładowe
Asystent Burmistrza
Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.12.2003 Sporządzenie aktu urodzenia
 17.02.2009 Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 29.12.2003 Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 23.02.2010 Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka
 29.12.2003 Sporządzenie aktu zgonu
 29.12.2003 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 29.12.2003 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu wyznaniowego)
 29.12.2003 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 29.12.2003 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia
 29.12.2003 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 29.12.2003 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 23.02.2010 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 23.02.2010 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 29.12.2003 Zmiana nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
 29.12.2003 Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
 29.12.2003 Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 23.02.2010 Zgłoszenia w sprawie przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 16.02.2004 Dane kontaktowe
 20.06.2003 SG.120.1.9... Zakres działania

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 10017
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia